Stadsarkitektavdelningen

På samhällsbyggnadsförvaltningens stadsarkitektavdelning ger vi service och rådgivning om byggande, plan- och bygglovsfrågor samt bereder beslut för byggnadsnämnden.

 

Stadsarkitektavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 20210:900) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser. Avdelningens bygglovarkiv är en stor tillgång för upplysning om byggnaders utseende och konstruktion.

Ansökningsblanketter »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg

stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se

Telefon- och besökstid mån-fre 09.00-12.00.

Stadsarkitekt

Maria Houmann
Telefon: 0456-81 63 60
maria.houmann@solvesborg.se

Bygglovhandläggare

Terese Nilsson Karfwin
Telefon: 0456-81 63 66
terese.nilsson-karfwin@solvesborg.se

Ewa Jeansson
Telefon: 0456-81 63 63
ewa.jeansson@solvesborg.se

Byggnadsinspektör

Niklas Haraldsson
Telefon: 0456-81 60 48
niklas.haraldsson@solvesborg.se

Planeringsarkitekter

Dan Janérus
Telefon: 0456-81 63 61
dan.janerus@solvesborg.se

Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Administrativ assistent

Magdalena Åkesson
Telefon: 0456-81 60 74
magdalena.akesson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-09-02 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »