Gator och vägar

Inom kommunen finns tre väghållare; staten, kommunen och enskilda.

 

Bild på karta

Statliga vägar
För det statliga vägnätet, omfattande europavägar, riksvägar och länsvägar, ansvarar Trafikverket.

För mer information kontakta:
Trafikverket, Region Syd, Björkhemsvägen 17, 291 54 Kristianstad,
tel: 0771 921 921.

Här hittar du information om "Läget på vägarna" »

Kommunala gator och vägar
Kommunens lagstadgade skyldigheter beträffande väghållning omfattar i huvudsak gator inom områden med stadsplan eller detaljplan enligt Plan och bygglagen (PBL). Detta gäller i huvudsak inom Sölvesborgs tätort.

Genom beslut i kommunfullmäktige har kommunen åtagit sig drift- och underhållsansvaret för övriga vägar inom kommunens tätorter.

Bestämmelser för omhänderhandhavande av eller bidrag till enskilda vägar »

Enskilda vägar
Som generell regel gäller att drift och underhåll av enskilda vägar, som erhåller statsbidrag, har övertagits av kommunen. För övriga enskilda vägar svarar respektive väghållare.

Enskilda vägar med statsbidrag 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Teknisk avdelning

Trafikingenjör Milos Jovanovic
Telefon: 0456-81 60 99
milos.jovanovic@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-01-14 Ansvarig: Bo Bygga
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »