Näringslivsråd för samverkan

Sölvesborgs kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Sölvesborgs kommun och näringsidkare.

Vision

Näringslivsrådet ska tillsammans skapa ett näringslivsklimat som bidrar till kommunens utveckling. 

Representanter i Näringslivsrådet 2015/2016

 • Ordförande, Carina Centrén, Solixx utvecklings AB
 • Elin Daufeldt, Exmira Ekonomikonsult AB
 • Frank Arnesson, Säljsam Invest AB
 • Lena Ernberg, Hälleviks Havsbad
 • Petri Virtanen, Delete AB
 • Richard Karlsson, Sölvesborg Mjällby Sparbank
 • Sven Karlsson, Larsson & Karlsson Modekläder AB
 • Lottie Mattsson, t.f. utbildningschef Furulundskolan
 • Helené Björklund, Kommunstyrelsens ordförande 
 • Håkan Andersson, Näringslivschef (till och med 010817)

Antalet representanter bör vara 10-15 och av dessa är tre platser fasta: Kommunstyrelsens ordförande, Näringslivschef och Utbildningschef för gymnasieskolan. Övriga deltagare ska komma från privata näringslivet med spridning från olika branscher.

Möten

 

Rådet träffas 3-4 gånger per år och kan utökas vid behov. Kommunen är sammankallande och ev. frågos som man vill ska tas upp mailas till näringslivschefen.

Rådets representanter

Ansvarar för att kommunicera rådets arbete i sina nätverk, för att skapa vi-anda och ökad delaktighet i näringslivsfrågor.

Ett engagemang och lösningsfokus som nyckelord i sitt arbete. 

Rådet ska hantera strategiska frågor och arbeta med vad som ska göras inte hur. 

Syfte och nytta med ett Näringslivsråd är

 • Att vara ett råd som aktivt påverkar och driver strategiskt viktiga frågor.
 • Att vid strategiska utvecklingsfrågor användas som en remissinstans (t.e.x etableringsfrågor, företagsområden, kompetensutveckling, nyföretagande).
 • Att vara ett forum för informationsutbyte mellan näringsliv och kommun, för att ge ökad insikt om varandras förutsättningar.
 •  Att näringslivet och kommunala företrädare ska använda Näringslivsrådet för att lämna synpunkter och frågeställningar.

Remissinstans

Rådet är en viktig remissinstans där remissfrågor vid behov tas med till andra nätverk, föreningar och/eller arbetsgrupper och därefter återkoppling i näringslivsrådet. 

För mer information kontakta näringslivschef Håkan Andersson, telefon 0456-81 61 22, 0768-60 01 99 eller e-post hakan.andersson@solvesborg.se

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ordförande Carina Centrén,
Solixx Utvecklings AB
E-post: carina.centren@solixx.se

Elin Daufeldt Exmira Ekonomikonsult AB
E-post: elin.daufeldt@exmira.se

Frank Arnesson, Säljsam Invest AB
E-post: frank@saljsaminvest.se

Lena Ernberg, Hälleviks Havsbad
E-post:  lena.ernberg@fredensborg.com 

Perti Virtanen Delete AB
E-post: petri.virtanen@delete.se

Richard Karlsson Sölvesborg Mjällby Sparbank
E-post: richard.karlsson@smsparbank.se

klipphorna@hotmail.com  jennysklipphorna@hotmail.com Sven Karlsson Larsson &
Karlsson Modekläder AB
E-post:  
larssonkarlssonmodeab@telia.com

Lottie Mattsson, t.f. utbildningschef Furulundsskolan
E-post: lottie.mattsson@sbkf.se

YvYYYY lsson@bestseller.com YYY gfgggggggKommunalråd Helene Björklund
E-post: helene.bjorklund@solvesborg.se

Näringslivschef Håkan Andersson
E-post: hakan.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-20 Ansvarig: Nicolina Sällberg
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »