Offentlighetsprincipen

Enligt svensk grundlag har alla människor rätt till insyn i vår offentliga verksamhet, detta kallas offentlighetsprincipen. Svenskar liksom utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen ger alla en unik möjlighet att kontrollera att politiker och tjänstemän sköter sitt arbete. Detta är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle.

 

En handling kan för exempel vara brev, e-post eller protokoll. Den är allmän om den inkommit, förvaras eller upprättats inom myndligheten eller förvaltningen. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Om en tjänsteman nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas. Alla allmänna handlingar som inte är belagda med sekretess är nämligen offentliga och ska hållas tillgängliga för allmänheten.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunjurist
Caroline Oredsson
Stadshuset, våning 1
Telefon: 0456-81 61 26

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-08-18 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »