Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Valjeviken konferenssal Eken, måndag den 3 november 2014 kl. 18:30. 


 

KUNGÖRELSE

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1        Sammanträdets öppnande
2        Avtackning av avgående ledamöter
3        Förslag till översyn av bestämmelser om ekonomiska förmåner  till förtroendevalda, FFS 5.1
4        Val av presidium för Kommunfullmäktige 2014 - 15 oktober 2018
5        Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden
6        Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
7        Förslag på sammanträdestider 2015
8        Aktualitetsprövning av översiktsplan (ÖP)
9        Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy
10      Kompletteringsbudget 2/2014, se tidigare utsända handlingar KS 141014
11      Delårsrapport 2 - Sölvesborgs Kommun, se tidigare utsända handlingar KS 141014
12      Delårsrapport 2, 2014 - Sölvesborgs Kommunkoncern, se tidigare utsända handlingar KS 141014
13      Godkännande av markanvisningsavtal på Kämpaslätten
14      Enkla frågor
15      Nya motioner
16      Interpellation
17      Avsägelser
18      Fyllnadsval
19      Meddelanden

 

Sölvesborg 16 oktober 2014
Roine Olsson
Ålderspresident Kommunfullmäktige

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-10-16 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »