Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 4 september 2017 kl. 18:30

 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Information från omsorgen gällande ny lag och hemsjukvård

2

Försäljning av företagsmark inom Sölvesborg 4:2; Johan Perssons Byggvaror AB

3

Förslag på sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018

4

Svar på remiss -Regionalt utvecklingsansvar i Blekinge län

5

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Norje 67:1

6

Valdistriktsindelningen inför valen 2018

7

Revidering av Reglemente för skolskjuts, FFS 4.4

8

Revidering av taxor för myndighetsutövning, rengöring/sotning samt brandskyddskontroll; Räddningstjänsten Västra Blekinge

9

Meddelande

10

Motion om utökat tågstopp i Sandbäck

11

Motion om plantering av nya träd

12

Motion om skötsel av "paradgatorna" i Sölvesborg

13

Motion om underhållet av kommunens gatunamnskyltar

14

Motion om översyn av kommunens skötsel av gator och grönområden

15

Motion om tankställe för biogas

SÖLVESBORG 2017-08-23

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-30 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »