Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 15 december 2014 kl. 13:00


 

 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Sammanträdets öppnande

2

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Istaby 1:16

3

Förslag till revidering av avgiftskonstruktion 2015; Omsorgsnämnden

4

Förslag till revidering av Taxa 2015 - Räddningstjänsten Västra Blekinge

5

Förslag till revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

6

Förslag till revidering av reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

7

Förslag till revidering av reglemente för Omsorgsnämnden

8

Förslag till revidering av reglemente för Fritids- och kulturnämnden

9

Förslag till revidering av reglemente för Byggnadsnämnden

10

Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

11

Budget 2015

12

Ekonomisk flerårsplan - Sölvesborgs kommun

13

Inkallelseordning för ersättare i nämnd

14

Val till styrelser och nämnder mm.

15

Interpellation om barns säkerhet - ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson

16

Motion om modernisering av kommunens hemsida

17

Motion om trafiksäkerhet genom Lörby

18

Motion om ringlinje runt norra delen av Sölvesborg

19

Utdelning av kommunens hedersgåva 2014

20

Meddelande

21

Enkla frågor

22

Nya motioner

23

Intepellation

24

Avsägelser

25

Fyllnadsval

Sölvesborg 2014-12-08

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-12-08 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »