Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 8 maj 2017 kl. 18:30

 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1

Sammanträdets öppnande

2

Information om Kub-projektet "Varje människa kan göra skillnad"

3

Samverkan med Sölvesborg Energi om upphandlingsfunktion

4

Godkännande av förvärv av aktier i INERA AB

5

Strandskyddsdispens på del av Sölvesborg Siretorp 5:23

6

Meddelande

7

Avsägelse från Anna Svensson, S, som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

8

Avsägelse från Kristina Thomasson, S, som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

9

Avsägelse från Christopher Ekenberg, S, som ledamot i Sölvesborgshem AB

10

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden

11

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

12

Avsägelse från Hanna Vidaic Waltersson som ersättare i kommunstyrelsen

13

Avsägelse från Hanna Vidaic Waltersson som Huvudman i Sölvesborg-Mjällby sparbank

14

Avsägelse från Ellen Waltersson som ersättare i omsorgsnämnden

15

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen

16

Fyllnadsval av Huvudman i Sölvesborg- Mjällby sparbank

17

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden

18

Svar på motion om nya ägardirektiv till Sölvesborgshem

19

Svar på motion om ökad medborgardialog

20

Svar på motion om pedagogiska måltider inom omsorgen

21

Svar på motion om att cykla inom gångfartsområde

22

Svar på motion om kommunal åldersbedömning

23

Svar på motion om att återinföra vårdbiträden inom äldreomsorgen

24

Svar på motion om att Sölvesborgshem ska utreda möjligheten att bygga 55+/seniorboende

25

Svar på motion om informationsinsatser till tiggare

26

Svar på motion om pedagogiska måltider på förskolor och skolor

27

Motion om e-signering vid medicinering inom hemtjänsten

28

Motion om att förändra detaljplanen för Remelinvägen i Mjällby

29

 

 

 

 

Interpellation om kommunens krisberedskap
 

 

Sölvesborg 2017-04-27

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-27 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »