Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 9 februari 2015 kl. 18:30


 

KUNGÖRELSE

1.  Sammanträdets öppnande

2.  Information

3.  Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Hosaby 11:57

4.  Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Sölvesborg 3:3, tomt nr 8714

5.  Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, FFS 5.1

6.  Revidering av förbundsordning för Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund

7.  Revidering av val - Swanlundska fonden

8.  Val av 2:e vice ordförande till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Sölvesborg Bromölla

9.  Svar på motion om cykelersättning)

10. Svar på motion om etablering av en hamburgerkedja

11. Svar på motion om ökad trafiksäkerhet på Skånevägen

12. Motion om seniorboende på Hanöhus

13. Motion om införande av LOV

14.  Interpellation om barns säkerhet - ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson

15.  Meddelande


Sölvesborg 2015-01-30

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-01-30 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »