Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 17 oktober 2016 kl. 18:30

1

Taxa för brandskyddskontroll samt rengöring - Räddningstjänsten Västra Blekinge

2

Revidering av policy för ledarskap och riktlinjer för medarbetarskap

3

Hyra för gruppbostad på Blågullsvägen

4

Delårsrapport per den 31/8 2016

5

Delårsrapport 2016; Sölvesborgs Kommunkoncern

6

Kompletteringsbudget II 2016

7

Svar på motion om vatten

8

Svar på motion om att bygga ett 55+/senior boende i Mjällby

9

Svar på motion om att Sölvesborgshem AB bygger ett trygghetsboende i Norje

10

Svar på motion om upplåtelse av mark för cirkus med djur i Sölvesborgs kommun

11

Svar på motion om temalekparker

12

Svar på motion om placering av minderåriga i äktenskap

13

Svar på motion om att rikta om pengar från föreningsbidrag

14

Svar på motion om ökad undervisning om kommunismens brott

15

Svar på motion angående förmåner för anställda i kommunen

16

Svar på motion om möjligheterna att slå samman dagligverksamhet för äldre och funktionshindrade

17

Svar på motion om mobilförbud i grundskolan

18

Svar på motion om skärpta krav för stöd till föreningar

19

Meddelande

20

Avsägelse från Ebbe Södergren, M, som ersättare i kommunfullmäktige

21

Entledigande samt fyllnadsval av vice ordförande i Byggnadsnämnden

22

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i Byggnadsnämnden

23

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen

24

Avsägelse från Gustav Wenning, M, som ledamot i Kommunfullmäktige

25

Entledigande samt fyllnadsval av suppleant i Sölvesborgs Kommunföretag AB

26

Fyllnadsval av ersättare till Sölvesborgs Fjärrvärme AB

27

Fyllnadsval av ledamot till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

28

Motion till kommunfullmäktige om att underlätta för cyklister i centrum

29

Motion till kommunfullmäktige om att låta fler forma framtiden

Viveka Olofsson

Kommunfullmäktiges ordförande


 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-10-07 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »