Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndag den 16 juni 2014 kl. 18:30. 


 

  KUNGÖRELSE

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1

Sammanträdets öppnande

2

Utdelning av Miljöpriset 2014

3

Information från Sölvesborgs kommunala revisorer

4

Revisionsberättelse avseende år 2013 samt beviljande av

ansvarsfrihet - Västblekinge Miljö AB

5

Revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av
ansvarsfrihet - Region Blekinge

6

Revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av
ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst

7

Revisionsberättelse avseende år 2013 samt beviljande
av ansvarsfrihet - Kommunsamverkan Cura ndividutveckling

8

Revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet
- Samordningsförbundet i Blekinge län (Finsam)

9

Godkännande av detaljplan inom del av Siretorp 9:74 Sölvesborgs
kommun

10

Fastställande av hyra på gruppbostaden Färgkullan

11

Inrättande av pooltjänst som enhetschef - Äldreomsorgen

12

Godkännande av strandskyddsdispens för ledningsförläggning
för dagvatten i Sandviken/Västra Näs, etapp 4 Siretorp2:10

13

Godkännande av strandskyddsdispens för fastigheten Hanö 1:80

14

Delårsrapport 1 - Sölvesborgs kommun

15

Kompletteringsbudget 1/2014

16

Budget 2015 - Ramar

17

Förslag på revidering av sammanträdestid 2014

18

Förslag till policy för mobila enheter

19

Svar på motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet
och social dumpning

20

Motion angående parkering i centrala Mjällby

21

Motion om att säkra kvalitén inom äldreomsorgen

22

Motion om införande av gratis kollektivtrafik för kommuninvånare
över 70 år

23

Motion om grönområde i Mjällby

24

Meddelanden

25

Nya motioner

26

Enkla frågor

27

Interpellation

28

Avsägelser

29

Fyllnadsval

Sölvesborg 2014-06-05

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-06-05 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »