Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 8 februari 2016 kl. 18:30

 

KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige 160208

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1     Sammanträdets öppnande
2     Presentation av ny kommunpolis
3     Revidering av priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus
4     Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Norje 4:28
5     Avgiftskonstruktion 2016; Omsorgsnämnden
6     Införande av Föreningsbidrag - Spontan i Sölvesborg
7     Ändring i reglemente för Samverkansnämnden
8     Målsättningar med upphandlingsarbete - upphandlingspolicy
9     Resurser till omsorgsnämnden för att utreda LOV
10   Meddelande
11   Motion om placering av minderåriga i äktenskap
12   Motion om att Sölvesborgshem AB bygger ett trygghetsboende i Norje
13   Interpellation angående ensamkommande barn- och unga till Sölvesborg
 

Sölvesborg 2016-01-29

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande


 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-01-28 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »