Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 5 september 2016 kl. 18:30

 

KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige

    

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Information från Arbetsförmedlingen - Sölvesborg
 3. Förslag på sammanträdestider för Kommunfullmäktige
 4. Revisionsberättelse avseende 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet Samordningsförbundet i Blekinge FINSAM
 5. Anhållan om kommunal borgen; Sölvesborgs Energi och Vatten AB
 6. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016; Kommuninvest
 7.  Förslag till strandskyddsdispens på fastigheten Siretorp 9:58
 8.  Aktualisering av Översiktsplan Sölvesborgs kommun
 9. Riktlinjer för Bostadsförsörjning
 10. Entledigande från Juan Robledo, S, som ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 11.  Meddelande

Sölvesborg 2016-08-26

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande


 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-08-25 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »