Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 23 november 2015 kl. 15:00

OBSERVERA! Tiden 15:00 , Kommunfullmäktige kommer att vid sammanträdet behandla Budget 2016.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Sammanträdets öppnande

2015/13

2

Presentation av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet

2015/13

3

Medlemskap i Nationella Digitala Biblioteket, NDB

2015/276

4

Utöka medelstilldelning till Samordningsförbundet FINSAM Blekinge 2016

2015/256

5

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Siretorp 8:13

2015/233

6

Förslag till Omsorgsavgifter 2016

2015/249

7

Förslag till Månadsavgifter 2016

2015/250

8

Förslag till Övriga avgifter inom Omsorgsnämndens verksamhetsområde 2016

2015/251

9

Förslag på revidering av Regler för hedersgåva- Sölvesborgs kommun

2015/266

10

Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnad

2015/231

11

Revidering av Taxor och avgifter inom fritids- och kulturnämndens ansvarsområde

2015/245

12

Revidering av Bidragsregler för ideella föreningar

2015/246

13

Förslag till revidering av Taxor och avgifter för Medborgarkontorets service

2015/263

14

Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet 2016

2015/270

15

Förslag till ny renhållningstaxa för 2016; Västblekinge Miljö AB

2015/283

16

Budget 2016 - Ramar; Sölvesborgs Kommun

2015/59

17

Ekonomisk flerårsplan - Sölvesborgs kommun

 

 

2015/278

18

Svar på motion om införande av LOV

 

2015/31

19

Meddelande

2015/13

20

Motion om Webbsändning och öppna möten

2015/272

21

Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

2015/288

22

Motion om kompensation vid sjukdom för anställda inom barn- och äldreomsorgen i Sölvesborgs kommun

2015/287

23

Motion om ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten

2015/277

24

Motion om förändring av riktlinjer för resultatutjämningsreserven

2015/279

25      Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen

26      Fyllnadsval av suppleant i Sölvesborgs Kommunföretag AB

27      Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden


 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

SÖLVESBORG 2015-11-13
 

 

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-11-16 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »