Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 15 juni 2015 kl. 18:30


 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

1   Sammanträdets öppnande
2   Utdelning av Miljöpris 2015
3   Revisionsberättelse för år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet -  Miljöförbundet Blekinge Väst
4   Revisionsberättelse för år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet - Region Blekinge
5   Bredbandsstrategi för Sölvesborgs kommun
6   Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Sölvesborg 3:50
7   Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Istaby 9:17
8   Förslag till justering av taxa 2015 och taxa för 2016; Räddningstjänsten
9   Förslag till ändring av taxa för plats i barnomsorgen
10 Godkännande av kommunal proprieborgen till SEVAB
11 Delårsrapport 1 - Sölvesborgs kommun
12   Kompletteringsbudget 1/2015
13 Budget 2016 - Ramar
14 Svar på motion om att säkra kvalitén i äldreomsorgen
15 Svar på motion om släta stråk i innerstaden
16 Svar på motion om införande av gratis kollektivtrafik för kommuninvånare över 70 år
17 Svar på motion om kompiskort för psykiskt funktionshindrade
18 Svar på motion om modernisering av hemsidan
19 Svar på motion om trafiksäkerhet genom Lörby
20 Val av Revisor för Kommunsamverkan Cura Individutveckling i Blekinge
21 Meddelande
22 Motion om kommunens dagbarnvårdare
23 Motion om att införa polistillstånd för tiggeri
24 Motion om kommunvapnet
25 Interpellation angående slambäddsdammarna

 

 Sölvesborg 2015-06-05

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-06-05 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »