Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 24 november 2014 kl. 18:30. 


 

KUNGÖRELSE

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1        Sammanträdets öppnande
2        Information om Mentorsskapsprojektet
3        Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy
4        Förslag till avtal om markköp - del av fastigheten Sölve 13:1 (Sölve företagsområde)
5        Förslag till revidering av förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst
6        Förslag till ändring av bolagsordning för Västblekinge Miljö AB
7        Förslag till regler för partistödet
8        Förslag av justering och tillämpning av taxor för Miljöförbundets verksamhet
9        Revidering av "Regler vid köp av kommunal småhustomt" (FFS 4.5)
10      Revidering av " Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus"( FFS 4.8)
11      Revidering av "Priser vid köp av kommunal småhustomt" (FFS7.20)
12      Godkännande av "Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus" (FFS 7.33)
13      Godkännande av "Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter" (FFS 7.34)
14      Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun 2015, FFS 7.4
15      Förslag till övriga avgifter 2015 i omsorgen
16      Förslag till månadsavgifter i särskilda boenden 2015, FFS 7.23
17      Förslag till Omsorgsavgift 2015, FFS 7.11
18      Utbyggnadsplan för vatten- och avlopp i Sölvesborgs kommun fram till år 2025
19      Förslag till revidering av Taxor och avgifter gällande lokaler och anläggningar mm, FFS 7.13
20      Förslag till revidering av normer för kommunala bidrag till ideella föreningar inom fritids- och kulturnämndens ansvarsområde, FFS 8.1
21      Förslag om reviderade riktlinjer samt nya blanketter för alkoholservering samt nyutformade ansöknings- och anmälningsblanketter
22      Utdebitering 2015 - Sölvesborgs kommun
23      Förslag till ny renhållningstaxa för 2015, FFS 7.5; Västblekinge Miljö AB
24      Antal ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder
25      Syskonen Balkenhausens Samfond 2014
26      Enkla frågor
27      Nya motioner
28      Intepellation
29      Avsägelser
30      Fyllnadsval
31      Meddelande

Sölvesborg 2014-11-13

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-11-13 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »