Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 23 mars 2015 kl. 18:30


 

KUNGÖRELSE

EXTRA ÄRENDE - Revisionsberättelse avseende 2014 års verksamhet samt beviljande av ansvarsfrihet»

1

Sammanträdets öppnande

2

Information från de kommunala bolagen

3

Revidering av fakturerings- och kravreglemente för Sölvesborgs kommun, FFS 9.5

4

Återbetalning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings eget kapital

5

Avtal med Migrationsverket om mottagandes antal platser och anvisningsplatser

6

Årsredovisning samt koncernredovisning 2014 - Sölvesborgs kommun

7

Revisionsberättelse avseende år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet -
Räddningstjänsten Västra Blekinge

8

Val till styrelser mm. av Kommunfullmäktige

9

Svar på motion om förlängning av GC-väg på Ljungaviksvägen

10

Svar på motion om att utveckla centrala Mjällby

11

Svar på motion om parkering centrala i Mjällby

12

Svar på motion om grönområde Mjällby

13

Svar på motion om hundrastplats på Österbo i Mjällby

14

Motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag

15

Motion om ökning av antalet kuratorer i skolan

16

Motion om toalett med skötbord till Järnvägsparken

17

Motion om kommunens underlättande vid rekrytering av deltidsbrandmän till Räddningstjänsten

18

Motion om flexibel skolstart

19

Interpellation om skötseln av kommunens lokaler

20

Interpellation om Havsuddens markarbeten

21

Interpellation om kommunens omsorg

22

Interpellation angående barn med särskilda kunskaper

23

Meddelande

Sölvesborg

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-16 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »