Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndag den 24 mars 2014 kl. 18:30. 


 

  

KUNGÖRELSE

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndag den 24 mars 2014, kl. 18:30.

Vid sammanträdet ges information från de kommunala bolagen.

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 1. Sammanträdets öppnande.
 2. Information från de kommunala bolagen.
 3. Förslag till revidering av Rese- och fordonspolicy för Sölvesborgs kommun.
 4. Revisionsberättelse avseende 2013 års verksamhet samt beviljande av ansvarsfrihet - Sölvesborgs kommun.
 5. Årsredovisning inklusive koncernredovisning 2013 - Sölvesborgs kommun.
 6. Revisionsberättelse avseende år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge.
 7. Revisionsberättelse avseende år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet - Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund.
 8. Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler.
   
 9. Svar på motion om rökfri arbetstid.
   
 10. Svar på motion om uppförande av palliativ avdelning på särskilt boende i Sölvesborg.
   
 11. Svar på motion om att införa drogtester i skolan.
   
 12. Svar på motion om skyltning av vägar.
   
 13. Svar på motion om Etablering av "Lean verksamhet" i Sölvesborgs kommunförvaltningar.
   
 14. Entledigande samt fyllnadsval av förtroendevald som Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank.

   15. Nya motioner.
   16. Enkla frågor.
   17. Interpellation.
   18. Avsägelser.
   19. Fyllnadsval.
   20. Meddelanden.

 Sölvesborg den 14 mars 2014

Viveka Olofsson
Ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-03-17 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »