Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, måndag den 4 maj 2015 kl. 18:30


 

KUNGÖRELSE

1     Sammanträdets öppnande
2     Information från omsorgsverksamheten
3     Renoveringskostnader Gerbogården
4     Ansökan om strandskyddsdispans för fastigheten Sölvesborg Siretorp 5:23
5     Ansökan om strandskyddsdispens för Skönabäck 1:434; Hälleviks Camping
6     Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Sölvesborg 3:51(8721)
7     Ansökan om strandskyddsdispans för fastigheten Siretorp 3:8; E.ON
8     Ansökan om strandskyddsdispens för del av Norje 82:1; Sweden Rock Festival AB
9     Antagande av detaljplan för del av fastigheten Sölvesborg 5:1; Kämpaslättens företagsområde
10   Avtal avseende markförvärv samt exploateringsåtaganden vid Innerhamnen
11   Antagande av detaljplan för Lokstallet 1 m.fl. Innerhamnen, Sölvesborg
12   Köpekotrakt avseende markförvärv mellan Trafikverket och Sölvesborgs kommun
13   Avsiktsförklaring avseende planering och utbyggnad av gångbro över järnvägen i Sölvesborg
14   Revisionsberättelse avseende år 2014 samt beviljande avansvarsfrihet - Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
15   Revisionsberättelse avseende år 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet - Kommunsamverkan Cura Individutveckling
16   Meddelande
 

 Sölvesborg 2015-04-24

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-04-23 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »