Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndag den 1 september 2014 kl. 18:30. 


 

KUNGÖRELSE   

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

1        Sammanträdets öppnande

2        Information om Skolans verksamhet i Sölvesborgs kommun

3        Ansökan om eventuellt investeringsanslag för paviljong vid
          Hörviks skola för skolgång åt asylsökande barn

4        Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Kulla 2:12

5        Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Högtofta
          1:42

6        Förslag till revidering av upphandlings- och inköpspolicy

7        Inrättande av tjänst som krissamordnare, ändring av
          förbundsordning

8        Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Siretorp 5:28

9        Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Istaby 1:6

10      Svar på motion om hälsoträdgård

11      Svar på motion om Toleransprojekt i Sölvesborg

12      Svar på motion om LOV (Lagen om valfrihetssystem)

13      Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angånde 
          landsbygdsutvecklare

14      Motion angående hundrastplats/hundrastgård på Österbo i 
          Mjällby

15      Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare samt
          fyllnadsval i Kommunstyrelsen

16      Entledigande av förtroendeuppdrag som ledamot samt
          fyllnadsval i Kommunstyrelsen

17      Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare samt
          fyllnadsval i Sölvesborgs Kommunföretag AB

18      Entledigande av förtroendeuppdrag som i ledamot samt
          fyllnadsval i Sölvesborgs Kommunföretag AB

19      Entledigande av förtroendeuppdrag som suppleant samt
          fyllnadsval i Sölvesborgs Energi och Vatten AB

20      Entledigande av förtroendeuppdrag som suppleant samt
          fyllnadsval i Sölvesborgs Energi AB

21      Entledigande av förtroendeuppdrag som ledamot samt
          fyllnadsval i Sölvesborgshem AB

22      Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare samt
          fyllnadsval i Räddningstjänsten Västra Blekinge

23      Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare samt
          fyllnadsval i Byggnadsnämnden

24      Entledigande av förtroendeuppdrag som ersättare i 
         Miljöförbundet Blekinge Väst

25      Entledigande av förtroendeuppdrag som ledamot samt
          fyllnadsval i Byggnadsnämnden

26      Meddelande

27      Interpellation

28      Enkla frågor

29      Nya motioner

30      Avsägelser

31      Fyllnadsval

Sölvesborg 2014-08-22

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-09-02 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »