Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 9 maj 2016 kl. 18:30

KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige

1

Sammanträdets öppnande

2

Revidering av pensionsriktlinjer för Sölvesborgs kommun 2016

3

Revisionsberättelse avseende år 2015 samt beviljande ansvarsfrihet - Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

4

Revisionsberättelse avseende år 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet - Kommunsamverkan Cura Individutveckling

5

Revisionsberättelse avseende år 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet - Miljöförbundet Blekinge Väst

6

Revisionsberättelse avseende år 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge

7

Svar på motion om att utreda antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan

8

Svar på motion om att införa en skol-/närings-/föreningslivsdag i kommunen

9

Svar på motion om att införa stimulanspeng för de kommunala skolorna och föreningslivet

10

Svar på motion om kompensation vid sjukdom för anställda

11

Svar på motion om att införa en årlig demokratidag

12

Svar på motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm

13

Svar på motion om uppförande av dricksvattenfontän vid "Skejtan" (skateboardparken)

14

Svar på motion om förändring av riktlinjer för resultatutjämningsreserven

15

Svar på motion om Webbsändning och öppna möten

16

Svar på motion om att införa förbud mot inköp av varor med förhöjda BPA-värden till förskolan

17

Svar på motion om att låta invånarna på ett enkelt sätt få veta var skyddsrum finns i kommunen

18

Svar på motion om att halvera bussbiljettpris för kommuninvånare över 65 år

19

Meddelande

20

Entledigande samt fyllnadsval av ny ersättare i omsorgsnämnden

21

Motion om Cirkus i Sölvesborgs kommun

22

Motion om möjligheterna att öppna dagligverksamhet för äldre på Svalan, Slottsgården och Duvan

23

Motion om mobilförbud i grundskolan

Sölvesborg 2016-05-09


Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande


 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-05-02 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »