Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 30 januari 2017 kl. 18:30

 

 

 

KUNGÖRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Sammanträdets öppnande

2

Information av integrationssamordnare Lena Blomdahl

3

Syskonen Balkenhausens samfond 2016

4

Förslag till användande av Sölvesborgs stadsvapen och grafiska symbol

5

Förslag till organisationsförändring: överföring av överförmyndarhandläggarna från Barn- och utbildningsförvaltningen till Kommunledningsförvaltningen.

6

Övertagande av verksamhet gällande familjerätt till Cura Individutveckling

7

Förslag till revidering av Reglemente för Barn – och utbildningsnämnden, FFS 2.3

8

 

9

Förslag till finansieringsbeslut avseende vissa åtgärder 2017Förslag till plan för prioriteringar av utbyggnad av gång- och cykelvägar 2017-2025

10

Antagande av detaljplan Hörby 45:4

11

Förslag till Klimatanpassningsplan för Sölvesborgs kommun

12

Meddelanden

SÖLVESBORG 2017-01-20


Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-20 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »