Ljudklipp från kommunfullmäktige den 19 november, 2012

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och Spara mål som ...

Ljudklipp:

 1. Sammanträdets öppnande. »
 2. Godkännande av avtal om försäljning av fastigheten Mjällby 7:39; TitanX Engine Cooling AB. »
 3. Delårsrapport 2 - Sölvesborgs Kommun. »
 4. Delårsrapport 2 – Kommunkoncernen. »
 5. Ekonomisk flerårsplan. »
 6. Förslag till revideringar av bidragsregler för ideella föreningar. »
 7. Förslag till revideringar avseende Taxor och avgifter. »
 8. Avgiftskonstruktion 2013; Omsorgsnämnden. »
 9. Omsorgsavgift 2013; Omsorgsnämnden. »
 10. Månadsavgifter för särskilda boendeformer 2013; Omsorgsnämnden. »
 11. Övriga avgifter inom Omsorgsverksamheten 2013. »
 12. Renhållningstaxa för 2013. »
 13. Godkännande av utbyggnadsplan av vatten och avlopp »
 14. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun 2013. »
 15. Taxa för Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa - Sölvesborgs kommun. »
 16. Taxa för plats i barnomsorgen - Sölvesborgs kommun. »
 17. Taxa för dispens från strandskyddsbestämmelser. »
 18. Budget – del 1 2013 »
  Budget - del 2 2013 »
  Budget - del 3 2013 (det är tyvärr tekniska problem och vi får inte in den tredje delen som ljudfil)
 19. Fyllnadsval av ledamot och suppleanter. »
 20. Avsägelse och fyllnadsval av förtroendeuppdrag. »
 21. Motion om att öka tillgängligheten för arkiverade kulturhistoriska handlingar. »
 22. Meddelande »

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-12-11 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »