Ljudklipp från kommunfullmäktige den 11 februari, 2013

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och Spara mål som ...

 1. Sammanträdets öppnande. 
 2. Information om ungdomsarbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
 3. Taxa för allmän platsmark, torghandel och marknader, cirkusplatser samt övrig upplåtelse av offentlig plats. »
 4. Antagande av detaljplan för del av Siretorp 4:16 m.fl. (NV). »
 5. Avsägelse och fyllnadsval av förtroendeuppdrag - Nämndemän Blekinge tingsrätt. »
 6. Svar på motion om KRAV-certifiering av tillagningskök i Sölvesborgs kommun. »
 7. Motion om Etablering av "Lean verksamhet" i Sölvesborgs kommunförvaltningar. »
 8. Motion om rökfri arbetstid. »
 9. Fyllnadsval.
  9.1 »
  9.2 »
  9.3 »
 10. Nya motioner.
  10.1 »
  10.2 »
 11. Interpellationer. »
 12. Enkla frågor. (inga)
 13. Meddelande. (inga)
 14. Sammanträdets avslutande 


På grund av tekniska problem kan vi inte lägga upp alla ljudfiler. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på att det inte ska hända igen.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-03-27 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »