Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I Sölvesborgs grundsärskola finns elever från F-9 som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot elever, med rätt till undervisning utifrån grundsärskolans läroplan, från hela Sölvesborgs kommun. Skolan samarbetar också med andra kommuner om att ta emot deras elever.

Grundsärskolan är placerad på Mjällby skola och är en integrerad del av organisationen. Mjällby skola är en F-9 skola vilket skapar goda förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt.  

Fritidshemmet delar lokaler med grundskolans yngre årskurser. Fritidshemmet riktar sig till elever i både grundskola och grundsärskola. Verksamheten på fritids präglas av ett inkluderande förhållningssätt.

Mjällby grundsärskola menar att inkludering inte är en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den enda som kan säga om inkludering sker är individen själv. För personalen är det viktigt att hela tiden arbeta med en så flexibel organisation som möjligt för att kunna möta individen med rätta utmaningar. De arbetar utifrån att alla växer i mötet med andra och att summan av olikheter är större än summan av likheter. 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Mjällby Grundsärskola 
Skolvägen 4
294 71 Sölvesborg

Exp: 0456-81 64 03
Rektor Pernilla Fagerberg
Tel: 0456-81 64 20
E-post: pernilla.fagerberg@
solvesborg.se


Gymnasiesärskola TLC19
Skånevägen 19 http://furulundsskolan.se/gysar

Elevhälsan

Specialpedagog: Veronica Borgman Grundsärskola 1-9
Tel: 0456-81 64 34

Skolsköterska: Carola
Rantamäki-Haglund
Tel: 0456-81 64 30

Skolläkare: Per Zetterlund
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska

Kurator: Therese Svensson
Tel: 0456-81 64 12

Specialpedagog:
Anita Broberg, F-6
Tel: 0456-81 64 09

Specialpedagog:
Marie Nilsson 7-9
Tel: 0456-81 64 08

Leg skolpsykolog:
Pia Norrman Pyk
Tel: 0456-81 67 58

PTP-psykolog:
Amelie Fryklund
Tel. 0456-81 67 62

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-03-22 Ansvarig: Barn & Utbildning
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »