Listers fornlämningar

Stiby Sissa
Vid landsvägen väster om Stiby Backe står den nästan två meter höga bautastenen i en flack gravhög. Själva graven är från äldre järnålder och har troligen ingått i ett numera bortodlat gravfält i anslutning till den gamla byplatsen. Fornlämningen ligger på en bergklack, som erbjuder en ståtlig utsikt över det i äldre tid sanka slättområdet mellan Istaby och Stiby. Flera sägner är knutna till Stiby Sissa. Bl a sägs stenen vända sig när den känner doften av nybakat bröd.

Skebbas Rör
Skebbas rör är beläget norr om Lörby, på den skogsbevuxna strandvallen Lörby Kladd. Fornlämningsområdet är omfattande med gravfält och fossila åkrar. Grav-anläggningarna utgörs av stensättningar och resta stenar. Den största anläggningen kallas för Skebbas rör. Gravarna härrör från äldre järnåldern (ca 500 f Kr till 500 e Kr). Även här sägs en omfattande vikingaskatt vara gömd.

Höga Rör
Högst upp på Mörby backe tronar Höga Rör, ett röse från äldre bronsåldern (1800 - 1000 f kr). Röset är beläget på krönet av Mörby backe, med en vidsträckt utsikt över Listerlandet. Röset intar en särställning på Listerlandet där gravhögar av jord annars är helt dominerande under denna period.
Flera sägner är knutna till röset, bl a sägs Höga rör ha bildats när en jättekvinna tappade stenarna hon skulle kasta på kyrkan i Åhus. En annan sägen berättar att röset ska ha ruvat på en stor skatt, vaktad av en elak drake.

Klockskog
I Klockskog ska, enligt muntlig tradition, traktens allra första kyrka ha legat. En hårt drabbad kyrka. De hitvandrande missionärerna ska ha haft stora problem med kyrkobygget. Varje natt raserades dagens arbete av illasinnade väsen. För att få bukt med spökerierna offrade man en vit bagge, som skulle skydda kyrkan mot oknytt. Men också offerbaggen - kyrkogrimmen - satte sig på tvären. Istället för att skydda kyrkobygget började också han rasera och spöka. Till slut gav man upp och flyttade kyrkan till en gammal hednisk kultplats några kilometer bort - i Mjällby. Och där står kyrkan än idag. Hur det egentligen stod till med kyrkogrimmen låter vi vara osagt. Men att munkarna i Klockskog hade otur finns det visst belägg för. I Henrik av Lettlands krönika från 1203 ska estniska sjörövare ha bränt en kyrka på Lister omkring denna tid. Vilket stämmer med de arkeologiska fynd som gjorts på platsen. Rester av bränt trä - daterat till ca år 1200.

Text: Ulrika Göransson

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-10-27 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »