Engelska kyrkogården

Under Napoleonkrigen tvingades Sverige förklara krig mot Storbrittanien (1810-1812) av Frankrike och Danmark. Även om krigsförklaringen till stor del var symbolisk, kunde engelska flottan inte längre använda de stora svenska hamnarna, som Göteborg och Karlskrona. Istället valde man Hanö som engelsk flottbas för de engelska operationerna i Östersjön. Bland annat låg Amiral Samurez flaggskepp HMS Victory vid Hanö under en kort period. Som mest beräknas den brittiska örlogsbesättningen ha uppgått till 10.000- 15.000 personer på och omkring Hanö. Under denna tvååriga period upprättades en separat kyrkogård för de 15 britter som miste livet på ön. Bara två av dem är kända till namnet. 2010 firades 200-årsjubileum under pompa och ståt med besök av representanter från engelska flottan.

Text: Ulrika Göransson

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-10-27 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »