Ljudklipp från kommunfullmäktige den 18 november 2013

Här kan du lyssna på varje ärende för sig, följ länkarna under "Ljudklipp" i tabellen nedan. Det går att ladda ner filerna till din egen dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och Spara mål som ...

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1.   Sammanträdets öppnande.

2.   Godkännande av avtal om försäljning av del av Norje 40:1. »

3.   Kompletteringsbudget 2/2013.»

4.   Delårsrapport 2 - Sölvesborgs kommun. »

5.   Delårsrapport 2 - Sölvesborgs Kommunkoncern.»

7.   Ansökan om strandskyddsdispens för Valje 1:38. (ljud för ärende       7 saknas) Det går bra att läsa om ärendet på sidan 54 i         ​      protokollet »

8.   Godkännande av utbyggnadsplan för VA fram till år 2023. »


9.   Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun 2014, FFS 7.4. »

10. Förslag till ändring av taxor och avgifter för lokaluthyrning m m, FFS 7.13. »

11. Förslag till fastställande av övriga avgifter 2014 inom Omsorgsförvaltningen, FFS 7.21. »

12. Förslag till fastställande av månadsavgifter i särskilda boende 2014, FFS 7.23. »

13. Förslag till fastställande av omsorgsavgift 2014, FFS 7.11. »

14. Förslag till avgift för hemsjukvård. »

15. Förslag till nya taxor och avgifter för Medborgarkontorets verksamhet, FFS 7.15. »

16. Förslag till taxa för uthyrning av sammanträdesrum, FFS 7.27. »

17. Förslag till taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga transporter, FFS 7.24. »

18. Förslag till ny taxa för kopiering, FFS 7.1. »

19. Förslag till revidering av taxa för plats i barnomsorgen i Sölvesborgs kommun. »

20. Budget 2014 - ljudklipp 1 » Budget 2014 - ljudklipp 2 » Budget 2014 - ljudklipp 3 » Budget 2014 - ljudklipp 4 »

6.   Ekonomisk flerårsplan - Sölvesborgs Kommun. »

21. Riktlinjer för hantering av social investeringsfond. »

22. Förslag till ändring av avtal med Migrationsverket om ensamkommande asylsökande barn. »

23. Svar på motion om att ta fram en Landsbygdsvision 2020. »

24. Motion om förbättring av trafiksäkerheten på Ljungavikensvägen. »

25. Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden. »

26. Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. »

27. Nya motioner. »

28. Enkla frågor.

29. Interpellation.

30 Avsägelser.

31. Fyllnadsval. »

32. Meddelanden. »

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-11-28 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »