Naturreservat

I Sölvesborg finns flera intressanta naturreservat. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Alla naturreservat sköts av Länsstyrelsen tel 010-224 00 00, förutom Valje Halvö och Brötalyckorna som sköts av Sölvesborgs kommun tel 0456-816000.

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som t.ex. stenmurar
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, cd‑spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

 • samla in insekter, mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller gräva upp växter.
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som omfattar provtagning eller installation av utrustning.
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet.
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

Källa: Länsstyrelsen

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Visit Sölvesborg
Stadshuset, Repslagaregatan 1
29434 Sölvesborg
 Telefon: 0456-81 61 81
Telefax: 0456-125 05
turistbyran@solvesborg.se

Öppettider:

Måndag - torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 16.00
Lördag - Söndag Stängt 

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-04-16 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »