Hästnäringen i Blekinge

Namn på projektet: Hästnäringen i Blekinge

Projektägare: Karlshamns kommun

Andra projektaktörer: Region Blekinge, Sölvesborg – Olofström – Ronneby – Karlskrona och Karlshamns kommuner, Åryds sparbanksstiftelse, Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse, Coompanion samt Nyföretagarcentrum.

Projektledare: Maria Hjelm Nilsson, 0733–576307 , maria.hjelm.nilsson@karlshamn.se

Kontaktperson på kommunen: Ann-Charlott Andersson, 0456-816047

Projektets syfte: Projektets huvudsakliga syfte är att stärka och skapa bättre förutsättningar för företagandet inom hästnäringen i Blekinge. Projektet ska dessutom ge verktyg för företag inom besöksnäringen för att de ska kunna diversifiera sin verksamhet med inriktning mot häst. Projektet syftar också till att öka den allmänna kunskapen om hästnäringens betydelse i länet både hos politiker/tjänstemän samt allmänheten.

Projektets mål är att:

  • Kartlägga hästnäringen i Sölvesborgs, Olofströms, Ronnebys och Karlskronas kommuner.
  • Göra behovsanalys grundat på kartläggningen som underlag för kommande genomförandefas.
  • Genomföra två företagsmässor med lokala och regionala företag inom branschen.
  • Genomföra en workshop/seminarium som lyfter fram integrations och jämställdhetsfrågorna inom branschen.
  • Genomföra fyra workshops/seminarium som lyfter småföretagandet inom branschen.
  • Genomföra två workshops/seminarium med besöksnäringen för utveckling av samarbeten kopplat till hästnäringen.
  • Skapa underlag till en kommande genomförandefas av ett ridvägsnät lokalt och regionalt för säkra och hållbara ridvägar.
  • Skapa ett underlag för en framtida branschorganisation.

Projektstart: 2014-10-01 

Projektslut: 2016-12-31

Total finansiering: 2 600 098

Kommunal finansiering: 20 000 kr och 60 000 kr i form av eget arbete

Extern finansiering: 2 520 098 kr

Facebooksida: Hästnäringen i Blekinge


 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-05-22 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »