Till havs 2014-2015

Namn på projektet: Till havs!

Projektägare: Sölvesborgs kommun

Andra projektaktörer: Energimyndigheten, Region Blekinge, Länsstyrelsen

Projektledare: Clemens Malmberg

Kontaktperson på kommunen: Clemens Malmberg, 0456-816110

Projektets mål och syfte: Sölvesborgs kommun är delaktiga i projektet Till havs! Tillsammans med Tech Network och Energikontor Sydost arbetar vi för att skapa bra förutsättningar i vår region för att ta tillvara på de möjligheter vindkraftsetableringar innebär för näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och forskning. Detta är en fortsättning och vidareutveckling på tidigare projekt med samma namn som avslutades april 2014.

Projektstart: Maj 2014

Projektslut: 30 april 2015

Totalfinansiering: 1 850 000 kr

Kommunal finansiering: 35 000 Kr

Extern finansiering: 1 815 0000 kr

Hemsida: Vindkraft till havs

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-05-22 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »