Avknoppning Syd

Namn på projektet: Avknoppning Syd

Projektägare: IUC Skåne

Projektledare: Mats Larsson, tel: 0746-181590 och Ivar Skogseid,
tel: 0456-81 61 22, e-post: ivar.skogseid@solvesborg.se

Projektets mål och syfte: Målet för projektet är att få kontakt med idébärare som är bredda att presentera sina avknoppningsidéer för projektet. Identifiera och utveckla idéer som baseras på miljövänlig och energieffektiv teknik i Blekinge och nordöstra Skåne. 

Syftet är att inleda ett långsiktigt arbete för regional förnyelse, där avknoppning kommer att vara en viktigt de. Lägga grunden till ett kontinuerligt avknoppningsarbete som även efter projektet skall kunna bära frukt genom nätverk, det finansiella kapital och den arbetsmetodik som utvecklas i

Projektstart: 2009-04-01

Projektslut: 2013-03-31

Totalfinansiering: 14 196 326 kr

Kommunal finansiering: 127 588 kr eget arbete

Extern finansiering: Regionala fonden (Nutek), Region Blekinge och Skåne

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »