Om-Utbyggnad av Nogersunds hamn

Namn på projektet: Om-Utbyggnad av Nogersunds hamn

Projektägare: Sölvesborgs kommun

Projektledare: Ivar Skogseid, tfn 0456-81 61 22, e-post: ivar.skogseid@solvesborg.se

Projektets mål och syfte: Det finns ett ökat behov av kaj plats för att klara en offensiv satsning på Nogersund och planer har funnits länge, i södra hamnen finns möjlgihet att förlänga kajen med cirka 100 meter varav 80 meter är en pir. Piren finns som en stenpir samt med cirka 55 meter betong fundament som en förberedelse till färdigställande av piren.

Projektstart: Snarast

Projektslut: 2010-12-01

Totalfinansiering:  3 250 000 kr

Kommunal finansiering: 3 250 000 kr

Extern finansiering: Fiskeriverket  

Slutrapport

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-13 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »