Projekt Handel i Sölvesborg

Namn på projektet: Projekt Handel i Sölvesborg

Projektägare: Karlskrona Centrumförening

Projektledare: Johan Rennemark, telefon 0734-424 515  

Projektets mål och syfte: Projektet ska genom ökade insatser för starkare utbud, ökad samverkan och tydligare marknadsföring attrahera ny kunder till att handla i Blekinge, samt behålla en större del av de inhemska kunderna i regionen. Öka antalet etableringar av handelsföretag i Blekinge. Stärka varumärket ”Handla i Blekinge” och bilden av Blekinge. Öka den regionala samverkan för att skapa tillväxt med fokus på besökare och turism

Projektstart: 2011-10-01

Projektslut: 2014-09-30

Totalfinansiering: 6 210 805 kr

Kommunal finansiering: 89 334 kr

Extern finansiering: Region Blekinge 2 930 200 kr, Ronneby och Karlshamns kommuner 543 600 kr. Handelsföreningarna 1 368 200 kr.  

Slutrapport

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-31 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »