Bildande av ett Fiskeområde i Skåne och Blekinge

Namn på projektet: Bildande av ett Fiskeområde i Skåne och Blekinge

Projektägare: Simrishamn kommun 

Projektledare: Jan Lundmark

Projektets mål och syfte: Simrishamns kommun tillsammans med Ystad kommun, Kristiands kommun och Sölvesborgs kommun ansökte hos Fiskeriverket om att bilda ett Fiskeområde för att kunna få stöd för hållbar utveckling för Europeiska fiskerifonden (EFF) till och med år 2013. Övergripande fokus för stödet är att hitta nya möjligheter för fiskeområdet som helhet, inklusive skapandet av nya arbetstillfällen både inom och utanför fiskesektorn. Framförallt ska diversifiering av verksamhet inom fiskerinäringen främjas, bland annat för att utveckla fisketurism.

Projektstart: 2009-11-05

Projektslut: 2013-12-31

Totalfinansiering: 5 500 000 kr

Kommunal finansiering: 280 000 kr 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »