Cluck II - Centrum för livsmedelsutveckling

Namn på projektet: Cluck II – Centrum för livsmedelsutveckling

Projektägare: Netport Karlshamn AB

Projektledare: Samuel Henningsson, 0733-999954

Kontaktperson på kommunen: Håkan Andersson, 0456-816122

Projektets mål och syfte: Inom ramen för projektet vill vi undersöka om samarbetet mellan CLUK och SIK ger förväntade synergieffekter i form av ökade uppdrag för båda verksamheterna och därmed fler anställda och företag i regionen. Vi vill också under projekttiden undersöka möjligheter till framtida forsknings- och industrigemensamma projekt samt även projekt för att stötta de mindre företagen och entreprenörerna i deras satsningar och kompetensutveckling. Vidare vill vi säkerställa att vi hittar en långsiktig lösning för att utveckla CLUK till en hållbar verksamhet samt på sikt höja den till nationell status. Projektets övergripande mål är att stötta livsmedelsföretag i utveckling och förädling av livsmedel samt bidra till att stimulera och möjliggöra expansion inom livsmedelsområdet.

Projektstart: 2014-11-01

Projektslut: 2015-07-31

Totalfinansiering: 1 243 009 kr

Kommunal finansiering: 5 000 kr

Extern finansiering: 1 238 009 kr

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-04-14 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »