Ändring av Detaljplan för Hörby 3:67, 1:112, 3:112 m.fl.

Planområdet utgör en del av en större detaljplan som vann Laga Kraft 2011. Där reglerades minsta tillåtna tomtstorlek till 700 m2. I det nu aktuella området finns arendetomter som är för små för att kunna styckas av enligt gällande plan. Denna ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra avstyckningar av de arendetomter som finns inom området.

För att avstyckning av arendetomterna ska vara möjlig behöver minsta tillåtna tomtstorlek ändras. Byggnadsnämnden gav 2014-10-15 Stadsarkitektsavdelningen i uppdrag att pröva åtgärden i detaljplan. Planförslaget var utställt för samråd under tiden 2015-03-25 till 2015-04-24.

Byggnadsnämnden antog 2015-05-20, § 62 rubricerade detaljplan.

Länsstyrelsen har 2015-06-17 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att prövning av byggnadsnämndens beslut inte skall ske.

Byggnadsnämndens beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen. Beslutet har därför vunnit laga kraft 2015-06-18.

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-10-06 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »