Detaljplan för Norje 6:10, 6:30, 6:31 m fl

Syftet är att bostad- fritidsbebyggelse kan uppföras på lämplig yta väster om befintliga byggnader, mot Karlshamnsvägen. Två meter öster om husen, mot havet, ska ingen ytterligare bebyggelse tillåtas för att säkerställa strandområdet för allmänhetens passage, växt- och djurliv m.m. Byggnationen som finns idag strider mot detaljplanen så den måste upphävas i berörda delar för att ersättas av detaljplan för att någon ytterligare bebyggelse ska kunna ske.

Samråd

Byggnadsnämnden godkände den 16 september rubricerade förslag för samråd.
Planförslaget är ute på samråd under tiden 5 oktober till 26 oktober.

Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-10-07 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »