Ändring av detaljplan för Stiby 14:1

Planområdet ligger strax söder om Hällevik och är en del av Grönslätts fritidsområde. Ändringen av detaljplan omfattar hela planområdet för Byggnadsplan för Fritidsområde å del av fastigheten Stiby 14:1. Syftet med ändringen av detaljplan är att öka byggrätten för den västra halvan av Grönslättområdet så att hela stugområdet får mer enhetliga planbestämmelser.

Planförslaget antogs 2015-06-17 av byggnadsnämnden. Länsstyrelsen har 2015-06-29 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att prövning av byggnadsnämnden beslut inte skall ske. Byggnadsnämndens beslut har överklagats hos länsstyrelsen enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har 2015-09-15 avslagit överklagandet. Tiden för överklagande av länsstyrelsens beslut gick ut den 27 oktober 2015. Beslutet har inte överklagats. Byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har därför vunnit laga kraft 2015-10-27.

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-11-06 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »