Naturvårdsprojektet Vesan Runt

Namn på projektet: Naturvårdsprojektet Vesa Runt

Projektägare: Sölvesborgs kommun

Andra projektaktörer:

Projektledare: Ysane - Norje Hembygdsförening

Projektets mål och syfte: Projektets syfte är att synliggöra den unika naturen runt Vesan, som är norra Europas största invallningsföretag. Norje - Ysane Hembygsförening vill utveckla och ta fram nya underlag och samanställa fakta kring omgivningarna runt Vesan till deras informationsträffar och föreläsningar om natur, kultur och historia. Kunskapen vill föreningen föra vidare genom att iordningsställa en 4 mil lång cykelled kring Vesan, samt ta fram en broschyr och karta. Föreningen kommer att ansvara för underhåll och skötsel av cykelleden  samt att hålla hemsidan uppdaterad med information.

Projektstart: 2015-04-30

Projektslut: 2016-12-31

Totalfinansiering:

Kommunal finansiering:

Extern finansiering: 150.000

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-05-27 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »