Naturskolan

Naturskolan är en utomhusskola för alla åldrar, men som är speciellt inriktad på åldrarna tre till tolv år. Verksamhet syftar till att ge barnen en positiv upplevelse av naturen och på så sätt skapa ett framtida engagemang för natur- och miljöfrågor. Naturskolans arbetssätt är undersökande och upplevelsebaserat, att lära in ute ger aktiva barn med frihet att själva ta initiativ. 

Personalen på Naturskolan tror att de barn som tidigt får tillfälle att regelbundet vistas i naturen lär sig känna trygghet. Att upptäcka, uppleva och undersöka naturen gör att barn får lättare att förstå de ekologiska sambanden vilket i sin tur kan leda till ett aktivt miljöengagemang. 

De vill även visa på det enkla, att man behöver inte vara proffs utan det ”lilla” är bra nog. Det ska vara lätt att gå ut i naturen och att man tar tillvara på det som finns i den egna hemmiljön. Att börja med att sortera papper är en bra start, när man fått rutin på den saken går man vidare och tar nästa steg mot kretsloppstänkande. Att ta ett jättekliv i början är inte alltid det bästa, det är lätt att tappa ork och intresse. 

Mål för Naturskolans verksamhet: 
Genom ett undersökande arbetssätt där alla sinnen ingår vill personalen ge elever och vuxna en möjlighet att lära om människan, naturen och hur vi ingår i en helhet. På detta sätt vill de även försöka skapa en insikt och en förståelse för hållbar utveckling. Stimulera elever och vuxna att röra sig i naturen som ett led i att öka den fysiska aktiviteten för att förbättra hälsa och motorik. Visa på alternativa arbetsmetoder och stimulera skolor och förskolor att bedriva regelbunden utomhuspedagogik i närmiljön. Inte bara i de naturorienterade ämnena utan även i basämnen som svenska, matematik och engelska. Naturskolan ska vara en resurs i undervisningen för personal i förskola och grundskola. Erbjuda kurser och fortbildning till pedagoger och personal inom skola och barnomsorg. 

Metoder för Naturskolans verksamhet: 
# att upptäcka och uppleva med alla sinnena 
# att utforska och observera
# att bli förtrogen med naturen
# att ha roligt 
# att lära friluftsteknik och få praktiska kunskaper
# att göra saker tillsammans och träna samarbete
# att pröva på gamla tekniker
# att träna språkutveckling
# att utveckla begreppsbildning
# att träna fin- och grovmotorik

Varje år besöker ca 1500 elever från Sölvesborgs kommun Naturskolan. De har även en del utbildningsdagar för vuxna som jobbar med eller som utbildar sig för att arbeta med barn.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Naturskolan
Ynde Byväg 22
294 92 Sölvesborg

Pia Nilsson
0456-816647

Mattias Bertilsson
0456-816648

naturskolan@
skola.solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Joachim Fryklund
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »