Tillgänglighet

Att snabbt och utan besvär få svar på en enkel fråga via e-post, att få ett bra bemötande per telefon och att kunna hålla flexibla öppettider på kommunala mötesplatser kan vara fingervisningar för hur bra, eller mindre bra, den kommunala servicen är. Samma sak gäller för hur länge man får vänta på en plats inom förskola eller äldreboende.

_________________________________________________________

Att få svar på en enkel fråga
  2014 2015 2016 Medel

Hur många får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar?

· 89% · 100% · 91%  86%
Hur många får svar på en enkel fråga från en handläggare via telefon? ·  46%  ·· 61% · 54% 52%
Hur många uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställt en enkel fråga via telefon? ·73% ·100% ·86% 78%

 

Kommentar:

Tillgänglighetsundersökningen utfördes av ett externt företag som under en period skickade e-post till kommunen och ringde samtal för att få svar på frågor. Resultatet är inte helt jämförbart med tidigare år då en fyrgradig skala har använts istället för en tregradig. 
Det är glädjande att kunna konstatera att Sölvesborg är bättre än genomsnittet i kommunerna på att snabbt besvara frågan och när det gäller att bemöta den som frågar är vi bland de bästa.
 
_________________________________________________________
 
Hur länge är det öppet?
  2014 2015 2016 Medel

Hur många timmar/vecka har huvudbibliotek, simhall och återvinningsstation öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

· 35 · 19 · 19  

 

Kommentar:

Victoriabadets öppettider fanns med 2014. I övrigt har ingen förändring av öppettider skett.

_________________________________________________________

Hur länge måste man vänta?
  2014 2015 2016 Medel

Hur många av de som fick plats på förskolan erbjöds plats den dag de önskade?

 · 71%  · 79% · 78%  64%
Hur lång är väntetiden för de som inte fick plats i förskolan på det datum de önskade? ·34 ·37 · 27 28
Hur många dagar i snitt var väntetiden för att få en plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om en plats? ·12 ·49 ·18 58
Hur många dagar i snitt är handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid nybesök? ·7 ·3 ·7 17

 

Kommentar:

Resultaten visar på en positiv förändring när det gäller att få plats på äldreboende och att väntetiden vid nybesök hos socialsekreterare är bland de kortare i landet.
Där vi ligger under medel gällande väntetid på förskoleplats arbetar vi just nu intensivt för att utöka antal platser och rekrytera personal för att möta ett växande behov.
För de 22% som får vänta på en förskoleplats är det några få fall som höjer medelväntetiden.
 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ann-Charlott Andersson
Verksamhetsutvecklare

Telefon: 0456-81 60 47
E-post: ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-09 Ansvarig: Therese Håkansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »