Trygghet

Hur trygga känner sig medborgarna i Sölvesborg? Trygghet har också att göra med hur vår vardag ser ut och där kan bla antal barn som varje förskolepersonal har hand om eller antal olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare under en viss period spela en stor roll.

_________________________________________________________

Känslan av trygghet
  2014 2015 2016 Medel

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

· 62 · 57 · 57  58

 

Kommentar:

Resultatet är hämtat från Medborgarundersökningen, som för Sölvesborgs del gjordes 2015, för andra kommuner kan det vara 2016 eller tidigare.
Undersökningen har innefattat följande frågor
- Hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
- Hur trygg och säker kan du känna dig mot hot, rån och misshandel?
- Hur trygg och säker kan du känna dig mot inbrott i hemmet?
Bästa resultat bland de deltagande kommunerna är 80, medel ligger på 58.
 
_______________________________________________________
 
Antal vårdare i hemtjänsten
  2014 2015 2016 Medel

Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagars period?

· 18 ·17 · 18 15

 

Kommentar:

Under en 14-dagars period mäts hur många olika vårdare som i snitt besöker en hemtjänsttagare. I Sölvesborg var det 18, en mer än ifjol. Högsta värdet bland de undersökta kommunerna var 26 och lägsta värdet var 7.
Det pågår ett arbete på enheterna med att dela in grupperna i smågrupper. Färre personal ska ansvara för en mindre grupp brukare för att förbättra kontinuiteten. 
Sjukfrånvaron är hög i grupperna. För att komma till rätta med detta har personalvårdsronder genomförts på två enheter. Personalavdelningen har också en projektanställning på ett år för att analysera och förbättra sjuktalen.
_______________________________________________________
 
Antal barn per förskolepersonal
  2014 2015 2016 Medel

Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor?

·4,7 ·4,7 ·4,5 5,3

 

Kommentar:

Enligt statistik lämnad till skolverket uppgår antalet barn per årsarbetare till 4,5 i snitt. Vi arbetar just nu intensivt för att utöka antal platser och rekrytera personal för att möta ett växande behov.
_______________________________________________________
 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ann-Charlott Andersson
Verksamhetsutvecklare

Telefon: 0456-81 60 47
E-post: ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-09 Ansvarig: Therese Håkansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »