Delaktighet och information

Här behandlas mått som handlar om förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati, här behandlas även kvaliteten på kommunens webplats.

_________________________________________________________

Sölvesborgs kommun, hemsida
  2014 2015 2016 Medel

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

· 77 · 78 · 59 76

 

Kommentar:

Webbinformation - förändrad undersökning som bygger på självskattning. Erfarenheter tas med till arbetet med ny hemsida.
 
_______________________________________________________
 
Kommuninvånarnas delaktighet och möjlighet till inflytande
  2014 2015 2016 Medel

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

· 48 · 48 · 48  56
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?
·47 ·47 ·47 40

 

Kommentar:

I en egen intern undersökning kring aktiviteter för medborgarkontakter hamnar Sölvesborg på 48 poäng, vilket är lägre än genomsnittligt resultat för deltagande kommuner.
I en extern undersökning – Måttet ”Nöjd-Inflytande-Index” från Medborgarundersökningen 2015 blev resultatet det omvända, Sölvesborg hamnar bland de med högst resultat i landet.
_______________________________________________________

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ann-Charlott Andersson
Verksamhetsutvecklare

Telefon: 0456-81 60 47
E-post: ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-09 Ansvarig: Therese Håkansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »