Samhällsutveckling

Måtten för samhällsutveckling är en blandning av mått som kommunen själva kan påverka och mått som beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men ändå viktiga för samhällsutvecklingen.
Här behandlas sociala mått som hur stor andel av befolkningen som har jobb, som får försörjningsstöd och hur folk mår.
Hur företagssituationen ser ut gällande nystartade företag samt hur företagarna upplever företagsklimatet i kommunen.
_________________________________________________________
Arbetstillfälle och företagande
  2014 2015 2016 Medel

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 20-64 år?

 · 77%  · 78% · 79%  79%
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? · 4,0%  · 3,9% · 3,8% 4,3%
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? · 5,8 · 5,3 · 5,8 5,4
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimaten i kommunen? · 86 · 66   68
 
 
_________________________________________________________
 
Folkhälsa
  2014 2015 2016 Medel

Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare?

· 9,6 · 11,6 · 12,2  11,7
 
 
_________________________________________________________
 
Miljö
  2014 2015 2016 Medel

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

 ·55% ·60% ·60%  39%
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala bilar? · 46%  · 51% · 57% 33%
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? · 16% · 25% · 30% 26%
Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva i? ·69 · 65   60

 

Kommentar:

När det gäller miljöfrågor ligger kommunen bättre till än resultatet i många andra kommuner.
Andel miljöbilar: Uppgifterna gäller både personbilar och lätta lastbilar i kommunen och dess bolag. Av personbilarna i kommunen är 89 % miljöbilar.
 
_________________________________________________________

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ann-Charlott Andersson
Verksamhetsutvecklare

Telefon: 0456-81 60 47
E-post: ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-09 Ansvarig: Therese Håkansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »