Detaljplan för Skönabäck 1:411 m fl, Nogersunds företagsområde

Byggnadsnämnden godkände den 9 mars 2016 rubricerad detaljplan för samråd. Stadsarkitektavdelningen ger er möjlighet att framföra synpunkter. Under granskningstiden finns planen till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) samt på kommunens hemsida.

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 25 april 2016. Ange tydligt namn, telefonnummer samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.
Adress: Byggnadsnämnden, Sölvesborgs Kommun, 294 80 Sölvesborg.
E-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Syftet med planen är att tillskapa byggrätter för industri, kontor och lager.

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-03-22 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »