Detaljplan för Ärlan 1 m fl, Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Byggnadsnämnden antog 2016-08-24, § 81 rubricerade detaljplan.

Länsstyrelsen har 2016-09-12 enligt 11 kap 10§ plan- och bygglagen beslutat att inte pröva kommunens beslut.

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades 2016-09-13 till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Mark- och Miljödomstolen har i sin dom 2017-03-03 beslutat att avslå överklagan.

Klagande har inte överklagat domsbeslutet vidare inom angiven tid och domen har därmed vunnit laga kraft 2017-03-24 2017. 

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51
hanna.emenius@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-12 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »