Havelidens skola, åk F-6

Havelidens skola ligger som en välkomnande famn när du kommer till Hällevik och kör på vägen Haveliden ner i Hällevik. Skolan består av sju klasser F-6 med ca 155 elever. Skolan har förutom det traditionella man har att arbeta med, också en stark profil vad gäller kultur och miljö. Naturen på skolgården och runtomkring i Hällevik är viktiga för skolans arbete. Musiken har en framträdande roll bl a genom 2 egna CD-produktioner med alla elever och all personal och storsamlingar där sång och musik betyder mycket. Kontinuerliga temadagar inom kultur och natur förstärker inriktningen.
Lokalerna är ändamålsenliga och i en del fall mycket moderna. Utrustningen är i en del fall mycket modern. Senaste nybyggnationen blev klar under 2009.

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elev görs måndag-fredag kl. 07:30 - 08:00 på 
0456-816622.

Elevinflytande

Skolan har tre direkta råd för olika former av elevinflytande som träffas kontinuerligt, elevråd, matråd och kompisgruppen.

Föräldrasamverkan

Lokala Föräldrakommittén med två föräldrarepresentanter från samtliga årskurser är ett viktigt samarbets- och inflytandeforum med kontinuerliga möten.

Arbete mot kränkande behandling - mobbing

Kompisgruppen som består av elever från samtliga årskurser, träffas regelbundet tillsammans med rektor och diskuterar mobbingsfrågor bland annat i förebyggande syfte.
Skolans egen mobbingsplan är ett viktigt styrdokument.
I skolans egna sånger, dokumenterade i de egna CD-skivorna, handlar många texter om hur man skall vara mot varandra. 
I storsamlingar för samtliga elever och all personal framhävs vikten av att vara vänner och absolut inte mobba.
I skolans "Ledstjärnor", ett dokument för alla på skolan, talas det mycket om respekt.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen, lokalt relaterad till Havelidens skola, är ett viktigt instrument för allas rätt. Planen innehåller vad som händer om någon exempelvis utsätts för kränkande behandling och hur åtgärder sätts in.

Fritidshem

Havelidens skola har 3 fritidshemsavdelningar med sammanlagt ca 75 elever.  
 

Havelidens skola på facebook 

Vill ni se lite av vad som görs på vår skola så kan ni titta in på vår facebooksida.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Havelidens skola
Haveliden 27
294 72 Sölvesborg
0456-816624
Fax: 0456-571 51

Rektor
Fredrik Danielsson
0456-816624
fredrik.danielsson@solvesborg.se

Skoladministratör
Peter Thyrén
0456-816621
peter.thyren@solvesborg.se

Havelidens skolas fritidshem »

Elevhälsan

Skolsköterska
Lina Sidfeldt
0456-816625

Skolläkare Per Zetterlund
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska

Kurator
Therese Arnesson
0456-816412

Leg skolpsykolog
Pia Norman Pyk
0456-816758

Specialpedagog
Gustav Svensson
0456-816629

Specialpedagog
Anita Broberg
0456-816618

Socialpedagog
Sara Olsson
0456-816629

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-17 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »