Hörviks skola, åk F-6

Hörviksenheten är en F-6 skola med integrerad förskola för våra 1-5 åringar. Skolan har 76 elever och en förberedelseklass där antalet barn växlar över året. Organisationen är föränderlig då antalet barn i de olika åldersgrupperna varierar. Vi behöver därför se över åldersgränserna när vi grupperar barnen. Närheten till idrottsplats, skog och hav stimulerar till uteverksamhet för alla barn.

Gemensamma mål för enheten

Alla ska känna sig välkomna.
Alla ska känna sig trygga och en god arbetsmiljö ska prägla verksamheten.
Samarbete ska vara en självklarhet och under ständig utveckling.
1-12 års perspektivet ska finnas med i vardagen.
Uteverksamheten präglar förskolans aktiviteter.
Demokratiarbete i alla former ska genomsyra vardagen.
Alla ska bli sedda.
Verksamheten ska främja utveckling och lärande.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt, ringer du och anmäler det till arbetsrummet såvida inget annat har överenskommits. Tala in barnets namn, klass och anledning till frånvaro på telefonsvaren. Den lyssnas av på morgonen innan skolan börjar, 0456-816640.
 

Elevinflytande

Eleverna har inflytande genom klassråd, elevråd, matråd och miljöråd. Klassråden är schemalagda och övriga råd utlagda varannan/var tredje vecka.

Föräldrasamverkan

Samrådsgruppen är en gemensam grupp med föräldrarepresentanter från skola och barnomsorg. En eller två föräldrar per klass eller avdelning träffar rektor var 6:e vecka och tar upp olika ärenden, ger eller får information och diskuterar fritiden. Föräldramöten hålls vid skolstart i augusti/september och blivande förskoleklassföräldrar träffas i april/maj. Förskolan har oftast föräldramöten när inskolningarna är klara i oktober.

Arbete mot kränkande behandling - mobbing

Planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen är ett av våra dokument som följs upp och arbetas med kontinuerligt under året. Till grund för planen ligger kartläggning av och med elever och personal samt synpunkter från föräldrar. Alla ska känna till vad som är bestämt. Vi arbetar för både främjande och förebyggande där grundläggande regler är: Ta hand om dig, ta hand om mig, ta hand om oss och ta hand om denna plats. Att anpassa till alla individer ser vi som viktigt.

Förberedelseklass

Vi har en förberedelseklass för asylsökande och nyanlända barn där antalet varierar. Vi har en paviljong där vi integrerar denna verksamhet med delar av annan verksamhet.

Fritidshem

Vi har även 2 fritidshemsavdelningar med ca 35 barn.

Hörviksenheten på facebook

Vi har en facebooksida där vi delar med oss av lite av allt vi hittar på. Ni hittar vår facebooksida här »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Hörviks skola
Bollvägen 6
294 74 Sölvesborg
0456-816640

Rektor 
Elisabet Bergh
0456-816636
​elisabet.berg@solvesborg.se

Skoladministratör 

Birgitta Berntsson 
0456-816611
birgitta.berntsson@solvesborg.se

Hörviks skolas fritidshem»     

Elevhälsan

Skolsköterska
Carola Rantamäki-Haglund
0456-816430

Skolläkare Per Zetterlund
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska

Speciallärare
Elisabet Berg
0456-816640,
0708-58 75 67

Leg skolpsykolog
Anna Persson
0456-816763

PTP-psykolog
Amelie Fryklund
0456-816762
 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-10 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »