Hörviks skola, åk F-6

Hörviksenheten är en F-6 skola med integrerad förskola för våra 1-5 åringar. Skolan har ca 70 elever. Det betyder att antalet klasser varierar då vi måste arbeta åldersblandat. Närheten till idrottsplats, skog och hav stimulerar till uteverksamhet för alla barn. Gemensamma utvecklingsområden för förskola/fritids och skola är miljöarbete, utomhuspedagogik, samarbete över åldersgränserna och samarbete med Friends.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt, ringer du och anmäler detta till arbetsrummet, tel. 0456-81 66 40. När det inte finns bemanning där går telefonsvaren in som lyssnas av flera gånger om dagen.

Elevinflytande

Eleverna har inflytande genom klassråd, elevråd, matråd och miljöråd. Klassråden är schemalagda och övriga råd utlagda varannan/var tredje vecka.

Föräldrasamverkan

Föräldragruppen är gemensam för skola och barnomsorg. Den träffas var 6:e vecka. Klassföräldrarna (1-2/klass eller avd) tar upp olika ärenden, rektor informerar och fritiden diskuteras. Representanter från de olika verksamheterna är delaktiga vid mötena. Föräldramöten hålls vid skolstart i augusti förutom blivande förskoleklass vars föräldrar träffas i april/maj.

Arbete mot kränkande behandling - mobbing

Planen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen är ett av våra dokument som följs upp under året. Det är framtaget efter kartläggning av elever och personal. Synpunkter tas in från föräldrar. Alla skall känna till vad vi bestämt. Vi är en Friends skola, vilket bl a betyder att vi arbetar med kamratstödjare i vårt förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier. Dessutom har både barn, personal och föräldrar fått utbildning av organisationen Friends.

Fritidshem

Vi har även 2 fritidshemsavdelningar med ca 35 barn.

Hörviksenheten på facebook

Vi har en facebooksida där vi delar med oss av lite av allt vi hittar på. Ni hittar vår facebooksida här »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Hörviks skola
Bollvägen 6
294 74 Sölvesborg

Tel: 0456-81 66 40
Fax: 0456-513 67

Rektor: RosMari Nordgren
Tel: 0456-81 66 36
E-post: rosmari.nordgren@
solvesborg.se

Skoladministratör: 
Birgitta Berntsson 
Tel. 0456-81 66 11
E-post: birgitta.berntsson@
solvesborg.se

Hörviks skolas fritidshem»     

Elevhälsan

Skolsköterska: Carola
Rantamäki-Haglund
Tel: 0456-81 64 30

Skolläkare: Per Zetterlund
Mottagning efter överenskommelse med respektive skolsköterska

Speciallärare: Elisabet Berg
Tel: 0456-81 66 40

Leg skolpsykolog:
Pia Norrman Pyk
Tel. 0456-81 67 58

PTP-psykolog: Amelie Fryklund
Tel: 0456-81 67 62
 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-09-29 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »