Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en kommunal verksamhet som vänder sig till personer som kan behöva extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. AME samarbetar främst med individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Arbetsförmedlingen (AF).

På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga och coachverksamhet. Vi är behjälplig med att förmedla praktik inom i första hand inom kommunala verksamheter. Vi administrerar feriearbete och olika bidragsanställningar.

Coacherna stöttar med kartläggning, vägledning, jobbsökaraktiviteter, utvecklar samarbete med arbetsgivare, genomför studiebesök och fungerar som ett stöd i de åtgärder och kontakter som behövs för att personen ska komma vidare.

Coacherna utgör tillsammans med verksamhetsledarna ett team som observerar och dokumenterar personers arbetsförmåga. Detta blir sedan en viktig handling i personens fortsatta planering.

Våra verksamheter består av Syservice, Naturvårdslaget samt Servicelaget. Vi har också en omfattande klädsortering i samarbete med Human Bridge.

Vi bedriver också verksamhet som riktar sig till nyanlända. En verksamhet där personer får möjlighet att träna sig i att använda svenska språket i vardagen. En verksamhet som kombineras med studier på SFI.

AME bedriver inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam, ett projekt som riktar sig till personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenning och därför uppbär ekonomiskt bistånd. Det riktar sig också till ”vuxna hemmasittare”. I projektet samverkar vi med IFO, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Försäkringskassan. 

Genomgående tema för 2015 är miljö- och natur och temat kommer att vara ledord för vårt arbete under året.     

I vårt värdegrundsarbete så är tillit en av våra viktiga hörnstenar och som ska genomsyra vårt arbete med de personer vi möter. Andra viktiga hörnstenar är reflektion och stort engagemang.

 

             

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Arbetsmarknadsenheten
Gesällvägen 3
294 77 Sölvesborg

 

Chef Arbetsmarknadsenheten
Charlotte Jareklev
Telefon: 0456 - 81 67 18
 
Administratör
Annette Arrhenius
Telefon 0456 - 81 67 21 annette.arrhenius@solvesborg.se
 
Coach
Ninnie Bogren
Telefon 0456 - 81 61 69
 
Coach 
Agneta Byström
(utlånad till IFO)
Telefon: 0456 - 81 61 37
 
Coach
Monica Gadd
Telefon: 0456 - 81 67 17
 
Coach/handledare för nyanlända
Sami Sahli
Telefon: 0456 - 81 61 38
sami.sahli@solvesborg.se
 
Verksamhetsledare/
Personalhandläggare
Catharina Alexis
Telefon: 0456 - 81 61 68
 
Verksamhetsledare Naturvårdslaget
Morgan Hillethan (föräldraledig)
Telefon: 0456 - 81 67 15
 
Verksamhetsledare Naturvårdslaget
Olle Wennberg, vik
Telefon: 0456 - 81 67 15
 
Verksamhetsledare Servicelaget
Arve Stensaune
0456 - 81 67 17
 
Verksamhetsledare Syservice
Karin Sjöholm
Telefon: 0456 - 81 67 20 
 
 

 

 

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-02-19 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »