Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en kommunal verksamhet som vänder sig till individer som kan behöva extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Vi kommer i kontakt med individer som behöver extra stöd eller vägledning genom IFO och Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med coachverksamhet, administration av feriearbete och olika bidragsanställningar samt verksamhet där individer kan sysselsättas i form av praktik.

Coacherna stöttar med vägledning, jobbsök, utvecklar samarbete med arbetsplatser för att hitta lämpliga praktikplatser, genomför studiebesök hos företag/skolor, arbetar med att stödja individen i de frågor som är aktuella.

AME bedriver ett projekt inom ramen för samordningsförbundet Finsam. Projektet riktar sig till dem som saknar sjuklönegrundande inkomst och går på försörjningsstöd. I projektet ingår Sölvesborgs Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Vi bedriver även ett stort ESF-projekt, Team Work, i samarbete med Individ- och familjeomsorgen. Där bildas ett team kring deltagaren med en socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent samt vid behov andra myndigheter för att stötta individen i dess väg till att bli självförsörjande. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar och vilja för att nå resultat.

Besöksadress: Gesällvägen 3

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Arbetsmarknadsenheten
Gesällvägen 3
29477 Sölvesborg

Chef Arbetsmarknadsenheten
Charlotte Jareklev
Telefon: 0456-81 67 18
 
Projektledare Finsam
Ulla-Britt Karlsson 
Telefon: 0456-81 60 36
 
Coach Teamwork
Agneta Byström
Telefon: 0456-816137
 
Coach
Bosse Jansson
Telefon: 0456-81 61 67
 
Handledare/coach för nyanlända
Ewa Lundgren
Telefon: 0456-81 61 38
ewa.lundgren@solvesborg.se
 
Handläggare
Ann-Christin Ballovarre
Telefon: 0456-81 61 68
 
Assistent
Ewa Lindahl
Telefon: 0456-816721
 
Verksamhetsledare Naturvårdslaget
Morgan Hillethan
Telefon: 0456-81 67 15
 
Verksamhetsledare Syservice
Karin Sjöholm
Telefon: 0456-81 67 20 
 
Verksamhetsledare Servicelaget
Monica Gadd
Telefon: 0456-81 67 17
 
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-08-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »