Resultat individ- och familjeomsorgens brukarundersökning 2016

Först vill vi på Individ- och familjeomsorgen, IFO tacka alla som inkommit med svar på brukarundersökning som genomfördes under oktober månad 2016.

Undersökningen startade den 1 oktober 2016 och pågick månaden ut. Information om undersökningen fanns på kommunens hemsida och affischer i väntrum och foajé samt att respektive handläggare informerade vid kontakt och möten.

Frågorna och frågeområdena har valts ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och genomfördes i ett flertal kommuner i landet. Enkäten delades ut efter kontakt med myndighetsutövningen inom följande områden:

  1. Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO  - helhetssyn.
  2. Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande  - helhetssyn.
  3. Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare  - helhetssyn.
  4. Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - helhetssyn.
  5. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  -   helhetssyn.
  6. Brukarbedömning missbruksvård IFO  - helhetssyn.

Resultaten har nu bearbetats och finns i tabellen nedan. Vad vi på IFO kan säga om detta är främst att svarsfrekvensen inte är speciellt hög vilket gör att resultatet inte helt kan överensstämma med verkligheten. Det har inkommit 35 svar varför vi inte kan få resultat på alla 6 områdena.

Resultat finns för ekonomiskt bistånd, område 4 samt för område 5, helhetssynen på IFO totalt. Totalt kan vi säga att resultatet är bra i jämförelse med alla  kommunerna.

Inom ekonomiskt bistånd ligger Sölvesborg bättre till på 5 av 6 frågor. Den fråga vi ligger lite sämre på här är frågan som handlar om att brukarna inte riktigt kan se att deras totala situation blivit förbättrad genom kontakten med avdelningen som arbetar med ekonomiskt bistånd. För IFO totalt ligger Sölvesborg bättre än de andra kommunerna på alla frågorna.

Men som sagt är resultatet inte helt tillförlitligt eftersom så få har svarat. Vi ska bli bättre på att informera om undersökningen nästa gång. Det är också svårt att uppskatta hur många som kan svara. Om ni har frågor omkring resultaten kan ni kontakta IFO i Sölvesborg eller fråga er handläggare så får ni mer information.

 

  Brukarundersökning IFO 2016  Sölvesborg Alla kommuner
1  Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO  - helhetssyn, andel (%), 2 svar   86
2  Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO ensamkommande  - helhetssyn, andel (%), 0 svar - 80
3  Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare  - helhetssyn, andel (%), 2 svar - 85
4  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - helhetssyn, andel (%), 31 svar 74 85
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - få kontakt, andel (%) 93 84
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - tydlig information, andel (%) 90 89
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - visar förståelse, andel (%) 97 85
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - inflytande, andel (%) 87 78
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - påverka hjälp, andel (%) 86 72
  Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO  - förbättrad situation, andel (%) 70 76
5 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - helhetssyn, andel (%) , 35 svar  74 85
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - få kontakt, andel (%) 92 84
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - tydlig information, andel (%) 89 89
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - visar förståelse, andel (%) 97 84
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - inflytande, andel     
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - påverka hjälp, andel (%) 89 73
  Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%) 76 75
6  Brukarbedömning missbruksvård IFO  - helhetssyn, andel (%) , 4 svar - 89

 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Chef Individ- och familjeomsorgen
Björn Petersson
Telefon: 0456-81 63 03
E-post: bjorn.petersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-07 Ansvarig: Hanna Albin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »