Invandring och integration

Vi vill att varje nyanländ som kommer hit ska få kunskaper om det svenska samhället och få möjligheter att delta i samhällslivet hos oss i Sölvesborg. Att de ska få förutsättningar att lära sig det svenska språket i tal och skrift och få stöd och hjälp till ett arbete och egen försörjning.

 
Vi arbetar med många olika insatser för de nyanlända som kommer hit till Sölvesborg. Vi behöver fler familjehem, kontakt- och stödpersoner för ensamkommande barn och inte minst mentorer i projektet Växa tillsammans. Om du vill ha mer information om det ber vi dig kontakta vår individ- och familjeomsorg. Här kan du läsa lite mer om de olika stödinsatserna. 

Växa tillsammans
Projektet har som största syfte att ge nyanlända sölvesborgare ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den inbodda sölvesborgaren ska få nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Är du intresserad av att bli mentor eller att träffa en mentor?

God man

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär bland annat att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Genom att klicka på länken ovan så hittar du mer information om vad det innebär att vara god man.

 

Bra att veta

Arbetsförmedlingen ansvarar för mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Ansvaret innebär att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända. Arbetsförmedlingen har också hand om de nyanländas försörjning.

Kommunen hjälper till med förskola, skola, bostad och SFI- svenska för invandrare

Sölvesborgs kommun tar också emot ensamkommande flyktingbarn. Här har kommunen hela ansvaret så länge de inte fått uppehållstillstånd.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- och familjeomsorgen

Integrationssamordnare
Lena Blomdahl
Telefon: 0456-81 63 57
Epost: lena.blomdahl@
solvesborg.se


Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, vån 2
Repslagaregatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 SÖLVESBORG

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-10-19 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »