Etableringsinsatser för nyanlända flyktingar

Enligt ny lagstiftning från den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för nyanländas etablering i det svenska samhället.

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände. Tidsplanen är 24 månader. Planen kan omfatta studier i det svenska språket, arbetsförberedande insatser och eventuell validering av tidigare utbildningar.

Den nyanlände ska få hjälp av en etableringslots. Målet är att man ska bli självförsörjande inom 24 månader. Följs planeringen har den nyanlände rätt till etableringsersättning från arbetsförmedlingen. I vissa fall utbetalas etableringstillägg till barnfamiljer samt bostadsersättning.

För mer uppgifter se www.amv.se etablering av nyanlända

Kommunens ansvar

Kommunerna har kvar ansvaret för att hjälpa de nyanlända till boende, svenska för invandrare (SFI), SFI-bonus (en stimulans för att påskynda studierna), samhällsorientering, förskola och skola för nyanlända barn. För de som inte har någon prestationsförmåga och där någon etableringsplan inte kan upprättas finns ett fortsatt kommunalt ansvar.

SFI- svenska för invandrare

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- och familjeomsorgen
Integrationssekreterare

Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, vån 2
Repslagaregatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 SÖLVESBORG

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-02-04 Ansvarig: Christin Sundin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »