Förslag till ny detaljplan för Afrika 5 och 6:2

Byggnadsnämnden godkände den 19 september 2017 rubricerad detaljplan för granskning. Handlingarna finns under granskningstiden, förutom på denna sida, till påseende på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3).

Synpunkter ska framföras skriftligen till stadsarkitektavdelningen senast den 25 oktober 2017. Ange tydligt namn, samt fastighetsbeteckning eller gatuadress och telefonnummer.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och sedan granskning innan den kan antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en granskningsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråd- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius, telefon 0456-81 60 51,

hanna.emenius@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-29 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »