För exploatörer

Ljungaviken

Sölvesborgs kommun erbjuder dig som exploatör i Ljungaviken attraktiva tomter precis vid havet och bara ett par hundra meter från en av Sydsveriges finaste golfbanor. Dessutom ligger Ljungaviken - tack vare Sölvesborgsbron - mycket nära Sölvesborgs medeltida stadskärna.

Pendlingsförutsättningarna i Öresundsregionen och Blekinge är goda. Vi har två flygplatser inom 60 km avstånd och dessutom Kastrup/Köpenhamn inom två timmars restid.

Som exploatör köper du tomter för flerbostadshus eller radhus. Byggrätten för flerbostadshus är fyra våningar plus indragen takvåning och exploateringsgraden är 40 procent. Tomterna kring torget har dock ingen begränsning av exploateringsgraden. Som exploatör förbinder du dig att bygga på tomten inom viss tid och på det sätt vi kommit överens om. Men du behöver inte iordningställa allmän platsmark, det ombesörjer vi.

Upplåtelseform och uppvärmningssätt är valfria för dig som exploatör. Vi planerar inte fjärrvärme.

Dagvatten behöver inte omhändertas lokalt.

Vi genomför arkeoologiska undersökningar för hela området. Det innebär att du som exploatör inte behöver utreda arkeologi. (Skulle du ändå stöta på arkeologiska fynd behöver du naturligtvis meddela det, och då gäller särskilda regler.)

 

Priser

Mark för rad- och kedjehus samt marklägenheter 600 kr/kvm tomt
Mark för flerbostadsbebyggelse, hyresrätt 900 kr/kvm BTA
Mark för flerbostadsbebyggelse, bostadsrätt 1200 kr/kvm BTA
Mark för lokaler 900 kr/kvm BTA

 

Detaljplan

Detaljplan för SÖLVE 3:10 mfl LJUNGAVIKEN - Sölvesborgs kommun, Blekinge län. Planen gäller från och med 2012-07-05.

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Plankarta
Gestaltningsprogram
 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Lediga tomter: 
Monia Jönsson
0456-81 61 28 monia.jonsson@solvesborg.se
 

För information eller frågor om detaljplanen:

Stadsarkitekt
Fredrik Wikberg
0456-81 63 60
fredrik.wikberg@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-07-03 Ansvarig: Monia Jönsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »