Spraglehall

Spraglehall ligger omedelbart nordväst om Krokås fiskeläge på Listerlandet. I nordligaste delen av samhället finns lämplig parkeringsplats invid området. 

Spraglehall är ett naturreservat som utgörs av ett mindre restberg och präglas av hällmark, strandängar samt kärrstråk. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar. På hällarna förekommer sk isräfflor.

De trädbevuxna delarna domineras av avenbok med inslag av övriga lövträd och med främst en i buskskiktet. Det är ett lättillgängligt och för det rörliga friluftslivet attraktivt område. Syftet med reservatet är att bevara ett område med geologiska, biologiska och sociala naturvårdsvärden. Fin utsikt över Pukaviksbukten. 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida »

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2009-12-13 Ansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »