Sölvesborgs kommunvapen

Sölvesborgs kommunvapen har sitt ursprung i Sölveborgs stads sigill. Den tidigaste kända användningen av detta sigill är i en fullmakt från den då danska staden Sölvesborg, daterad år 1535. Sigillet bestod av ett kors med fyra liggande figurer som liknade bokstaven S.

 

I januari 1945, i samband med att det blev förbjudet att använda bokstäver i stadsvapen, fastställdes en ny utformning av Sölvesborgs kommunvapn. De fyra S-en förvandlades då till ålar, en fyndig lösning med tanke på bokstavens form och det betydande fisket av ål i vattnen utanför Sölvesborg.

Vapnet beskrevs av Kungliga Maj:t så här:

"I ett fält av guld ett rött grekiskt kors åtföljt av fyra blå ålar med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, de båda till vänster vänstervända och de båda undre störtande."

I samband med inflyttningen i det nya stadshuset 1985/86 ändrades kommunvapnet genom att borgringen som var ovanpå vapnet plockades bort, men efter en motion till kommunfullmäktige i november 2003 beslutades att borgringen skulle återinföras. Motionen bifölls och vapnet fick det utseende det har idag.

Enligt "Sölvesborgs kommuns delegationsplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde", antagen av kommunstyrelsen den 11 april 2006, skall allt användande av kommunvapnet föregås av tillstånd från kommundchefen, Lars Ericsson, tel: 0456-81 61 91.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-08-18 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »