Sölvesborgs grafiska symbol

De flesta kommuner i Sverige pratar om attraktionskraft. Majoriteten av kommunerna har en vision om att bli fler invånare, locka fler turister och öka antalet företag i kommunen. I Sölvesborg har vi under senare år haft en positiv trend, både inom turism och boende. Men för att bibehålla trenden och ytterligare öka attraktionskraften behöver vi också jobba med aktiv marknadsföring.

Tanken är att symbolen ska kännas modern, förmedla öppenhet och väcka intresse - samtidigt som den gör Sölvesborgs arv och historia rättvisa. Den är framtagen med fokus på att förmedla Sölvesborgs främsta kärnvärden:

  • Närhet till skog, hav & charmig stadskärna, närhet mellan människor, närhet till det medeltida arvet m.m.
  • Värme i klimat, mellan människor, i stadens färgskalor m.m.
  • Naturligt i form av våra fantastiska bokskogar, vattnet, traditioner, m.m.
  • Engagemang hos människor, inom turist- och servicenäringen, barn- och äldreomsorgen, föreningslivet, näringslivet, kulturen, arrangemangen m.m.

Klickar du här får du upp symbolen i större format »

Symbolen ska ses som en helhet, ett konstverk, som det förstås står alla fritt att tolka enligt sina egna erfarenheter, känslor och tankar. Men den består i alla fall av ett antal byggstenar, som symboliserar Sölvesborgs kombination av kärnvärden.

  • Måsen - kan t.ex. symbolisera närhet till havet
  • Lövet - kan t.ex. symbolisera närhet till naturen, Naturligt.
  • Fyren - kan t.ex. symbolisera närhet till havet och ljuset engagemang.
  • Kyrkan - kan t.ex. symbolisera både närhet till den charmiga, medeltida småstaden och till det medeltida arvet.
  • Fisken och vågorna - kan symbolisera naturlighet, havet, fiskelägena - det som naturen ger, de traditionella näringarna.
  • Människan - kan symbolisera värmen, engagemanget. Hjärtat som klappar för Sölvesborg.

Färgvalet står för värme, Sölvesborgs historia och arvet från Jan Lagerås.

Vad vill vi uppnå genom en ny symbol?

Med arbetet kring kommunens grafiska symbol vill vi skapa bättre verktyg för kommunens marknadsföring. Vi vill väcka uppmärksamhet, för att på så sätt nå ut med våra budskap i dagens "informationsbrus". Vi vill förmedla bilden av en spännande kommun och bättre spegla de kärnvärden vi står för idag.

Vi ser detta arbete som en investering, som i längden ska hjälpa oss attrahera fler boende, företag, turister, samt att stärka de befintliga invånarnas bild av Sölvesborg.

Detaljerad beskrivning om hur symbolen "kom till" »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunikationsavdelningen
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 60
kommunikation@solvesborg.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-12-19 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »