Bidrag för hemsändning av dagligvaror

Bidrag kan utgå till livsmedelshandlare för hemsändning av dagligvaror till hushåll i områden där servicen är gles.

Stödet avser lands- och glesbygd samt på orter med färre än 1 000 invånare inte tätorterna Sölvesborg och Mjällby.  

Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar om vilka områden i länet som skall utgöra gles- och landsbygd. Se karta. 

Med dagligvaror avses livsmedel och andra varor såsom kemisk-tekniska artiklar för vilka hushållens inköpsbehov är ofta förekommande.

Antalet bidragsberättigade leveranser uppgår till två hemsändningar per vecka och hushåll.

För utförd hemsändning lämnar kommunen ett bidrag som f n är 90 kronor.

För ytterligare information kontakta Näringslivskontoret på telefon 0456-816120 eller via e:post naringslivskontoret@solvesborg.se 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Näringslivskontoret
Telefon: 0456-81 61 20
Telefax: 0456-134 29 
naringslivskontoret@
solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-09-20 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »