Aktuellt EU-arbete

EU-programperioden 2007-2013 går mot sitt slut och vi väntar på information om vad den nya program-perioden 2014-2021 kommer att innehålla för projektmöjligheter

Europeiska Socialfonden

EU satsar 6,2 miljarder kronor i programmet för att stärka regional sysselsättning och konkurrenskraft. Pengarna kommer att gå till projekt som stärker individens ställning på arbetsmarknaden och bidrar till tillväxt och sysselsättning.

I region Sydsverige stängde den senaste ansökningsomgången i programområde 1- kompetensförsörjning den 31 augusti 2011. Nationell ansökningsomgång i programområde 2 - ökat arbets-kraftsutbud stängde 2011-09-15. Projekten kan fortgår till och med juni 2015. Ingen ansökningsomgång pågår just nu.

Svenska ESF-rådet (extern länk) »

Regionala strukturfonden

Regionala fonden för konkurrenskraft och sysselsättning har tre insatsområden; Innovation och förnyelse, Tillgänglighet och Särskilda storstadsinsatser. 

Ansökningsomgång 12 öppnade den 9 januari 2012 och pågick till den 9 mars. Strukturfondspartnerskapet beslutar vid möte den 8 juni. 

Tillväxtverket (extern länk) »

Södra Östersjöprogrammet, CBC

Interreg IV A Södra Östersjön är ett nytt EU-program för perioden 2007-2013. Från Sverige ingår tre län: Skåne, Blekinge och Kalmar. I övrigt ingår Bornholm, västra Litauen, kustregionerna i Polen och östra Tyskland.

Den nionde utlysningen stängde den 28 september 2012. Beslut kommer att fattas den 12-13 december.

South Baltic (extern länk) »

Östersjöprogrammet

EU: s Östersjöprogram Baltic Sea Region Programme 2007-2013 främjar regional utveckling genom gränsöverskridande samarbete. Elva länder runt Östersjön samarbetar för att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det stödberättigade området omfattar EU-länderna Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och norra delarna av Tyskland, liksom de angränsande länderna Norge, nordvästra regionerna i Ryssland och Vitryssland.

Den femte utlysningen stängdes den 29 mars 2012.

Baltic Sea Region Programme (extern länk)

Din guide till EU-stöd

EU-upplysningen har sammanställt en text som vänder sig till den som vill söka projektfinansiering från EU. Skriften kan laddas ned gratis.

Prospekt om hur du söker projektfinansiering (extern länk) »

Aktuella ansökningsomgångar - högskola, skola och vuxenutbildning och yrkesutbildning:

Internationella programkontorets nyhetsarkiv (extern länk) »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunledningsförvaltningens stab:

Clemens Malmberg
Sölvesborgs Kommun
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 10
Mobil: 076-86 00 109
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs Kommun
294 80 Sölvesborg
Tel 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-11-01 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommundirektör Roger Zetterqvist. webmaster@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »