Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensam webbplats, eufonder.se, med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Där kan du läsa om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i. Eufonder.se är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige och deras program. 


Klicka här eller på bilden för att komma till EU-fonder.se »

_________________________________________________

Nu går det att söka företags- och projektstöd i de nya Europeiska struktur- och investeringsfonderna– ESI-fonder. 
Jordbruksverket ansvarar för programmen. 

Ansökningarna ska ske digitalt på Jordbruksverkets e-tjänster. För att kunna söka måste ni skaffa en e-legitimation som är en elektronisk legitimation. Du behöver en fullmakt om du gör en ansökan för ett byalag eller en förening.

På Jordbruksverkets hemsida hittar du blanketten för fullmakt och mer information: 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/fullmakt.106.38653d251424e048bcd66d.html

I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder – ESI-fonder:

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF) Europeiska.

Landsbygdsprogrammet

Programmet ska bidra till utvecklingen av Blekinges landsbygd. De flesta företags- och projektstöd i Landsbygdsprogrammet är stöd till investeringar. Det kan vara stöd till investeringar som kommer det egna företaget till nytta. Det kan också vara stöd till investeringar i olika projekt där resultatet kommer fler till nytta. Gemensamt för dessa stöd är att du bara kan söka stöd för investeringen genom att köpa tjänster för både arbete och material.  Stödbeloppen varierar.

Länsstyrelsen i Blekinge län ansvarar för programmet och ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktperson: Åsa Johansson asa.johansson@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-224 01 91.

Havs- och fiskeriprogrammet

Programmets fokus är att stärka små och medelstora företag, skydda miljön, bidra till hållbar resursanvändning och främja sysselsättning. 
Det finns både företags- och projektstöd att söka inom programmet. Stödbeloppen varierar.

Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar för programmet och ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktperson: Per Svantesson par.svantesson@lansstyrelsen.se , telefon 010-224 02 02.

35 miljoner till lanthandlare i glesbygd

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016-2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och utsatta.

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 750 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Kontaktperson: Åsa Johansson, asa.johansson@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 01 91.

Sydost Leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden gör det möjligt för aktörer som engagerar sig i utvecklingen av sin bygd att söka finansiering till utvecklingsprojekt.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden.

Mer information hittar du på deras hemsida www.sydostleader.se

Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge. Programmets fokus är små och medelstora företag, innovation, koldioxidsnål ekonomi, bredband och hållbar stadsutveckling.

Region Blekinge kan hjälpa till med  information och viss projektrådgivning för regional- och socialfondsprogrammen. För en mer ingående projektrådgivning är det bästa att vända sig direkt till Tillväxtverket eller ESF-rådet.

Tillväxtverket i Malmö ansvarar för programmet och när man ansöker om stöd ska man använda den elektroniska tjänsten Min ansökan. Länken till Min ansökan finns som en gul knapp längst uppe till höger i sidhuvudet. För att kunna använda tjänsten måste ni ha ett användarkonto.  

Mer information hittar du på deras hemsida http://eu.tillvaxtverket.se/ansoka/innanniskickareransokan.4.7fbf624914b100155a6866ab.html

På Jordbruksverkets hemsida hittar du information om alla programmen http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html

Socialfondsprogrammet

Programmet ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmets fokus är: kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga.

ESF-rådet i Malmö ansvarar för programmet. Information om hur ansökan görs kommer. 

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har det regionala tillväxtansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt. Projektägare kan ansöka om medel för projekt med regional karaktär, som ligger i linje med Blekingestrategin. Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta kontakt med Projektkontoret innan du skriver din ansökan för att få råd och stöd om hur du går vidare. Region Blekinge utlyser regionala tillväxtmedel några gånger per år.

Mer information hittar du på Region Blekinges hemsida http://www.regionblekinge.se/projektfinansiering/regionala-tillvaextmedel/

Företagsstöd

Länsstyrelsen ger dig som företagare också möjligheter att söka stöd till konsulttjänster, samverkansprojekt, deltagande i mässor och mikrobidrag.

För mer information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta avdelningen för samhällsutveckling på länsstyrelsen.

Affärsutvecklingscheckar kan söka under perioden oktober 2015 till 29 februari 2016. Ett stöd för små och medelstora företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.

Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida  http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/Pages/default.aspx

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
E:post: anette.ingemansson@solvesborg.se

Håkan Andersson
Telefon: 0456-81 61 22
E:post: hakan.andersson@solvesborg.se

Clemens Malmberg
Telefon: 0456-81 61 10
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Tel 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-04-11 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »