Samverkan för utveckling 2

Namn på projektet: Samverkan för utveckling 2

Projektägare: Näringslivskontoret, Sölvesborgs kommun

Andra projektaktörer: Företagarna och Föreningen Startvevarna

Projektledare: Bengt Green, tel: 0456-134 54 

Projektets mål och syfte: Syftet är att utveckla samverkansmetoder såsom nätverk, direkt samverkan mellan företag, kompetensutveckling inom företag och större fokusering på lokala produkter och tjänster. Projektet arbetar aktivt för att kvinnliga nätverk skapas och för ökat kvinnligt företagande. I projektet ligger även att fram till 2007, skall Startveven initiera ett stort antal utvecklingsbara projekt, medverka till att ett antal nya företag startas samt medverka till en positiv utveckling av kommunen. Samt med målsättningen i projektet att skapa ett resurscenter i Sölvesborg.

Projektstart: 2007-01-01

Projektslut: 2007-12-31

Totalfinansiering: 390 730 kr

Extern finansiering från: 95 000 kr EU-strukturfond - Mål 2 Södra

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Amelie Ivarsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »