Träffpunkt Listerlandet

Namn på projektet: Träffpunkt Listerlandet

Projektägare: Näringslivskontoret, Sölvesborgs kommun

Projektledare: Ivar Skogseid, tel: 0456-81 61 22, ivar.skogseid@solvesborg.se

Projektets mål och syfte: Projektet syftar till att främja turistnäringen på Listerlandet genom att bygga upp ett nätverk med målsättningen att stärka och utveckla samarbetet mellan företagarna på Listerlandet. Syftet var att ta tillvara den potential för framtida turism som finns och uppnå en förlängning av säsongen. Projektet har tagit ett stort kliv framåt mot målsättningen att ena områdets aktörer och bygga en plattform för framtida möjligheter. Föreningen träffpunkt Listerlandet består av 67 medlemmar. Inför säsongen 2006 utvecklade föreningen en layoutmässigt snygg och informativ kartfolder över Listerlandet samt lanserade en egen hemsida där du kan läsa mer om projektet.

Projektstart: 2005-05-01

Projektslut: 2007-12-31

Totalfinansiering: 1 402 000 kr

Extern finansiering från: 280 400 kr Leader + 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Amelie Ivarsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »