Kommunbygderådet Sölvesborg

Är en ideell förening, partipolitisk och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Styrelsen består av representanter från föreningar eller enskilda som arbetar med landsbygdsutveckling. Kommunbygderådet företräder ca 40 byalag, hembygdsföreningar, idrottsföreninge med flera samt andra gupper och personer, som är aktiva på landsbygden och arbetar för utvdeckling av sin verksamhet och sin bygd.

Kommunbygderådet är viktigt för att landsbygdens föreningar ska få en gemensam samtalspartner mot kommunens organisation. Det ligger också i kommunens intresse att ha en organisation som för befolkningens oich föreningarnas talan i övergripande frågor om landsbygden och dess utveckling.

Kommunbygderådet är en del av folkrörelsen Hela Sverige ska leva, som verka på riksplanet. Länsbygderådet i Blekinge är den regionala instansen inom rörelsen och Kommunbygderådet i Sölveborg ingår som en av dess medlemsföreningar.

Kommunbygderådet Sölvesborg har som mål att

 • stödja och stimulera lokalt utvecklingsarbete och entreprenörsverksamhet på landsbygden
 • hålla kontakt, skapa dialog och bygga nätverk mellan landsbygdens aktörer,
 • verka för en levande landsbygd genom att arrangera informationsmöten, visa goda exempel, bistå med rådgivning samt fungera som bollplank för utvecklingsgrupperna.
 • fördjupa och utvidga kontakterna med olika myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunens politiker och förvaltning.
 • initiera projektarbete och utvecklingsfrågor.
 • fungerar som remissinstans.
 • arrangera kurser och utbildningar som rör medlemmarnas verksamhetsområde.
 • arbeta för jämställdhet enligt Hela Sverige ska levas målsättning.
 • ge service till lokala utvecklingsgrupper.
 • stötta projekt som gynnar lokal utveckling.
 • skapa positiv publicitet kring landsbygdsfrågor.

Vi är den förmedlande länken för kontakter med Länsbygderådet, Leader Blekinge, Kommunen, Länsstyrelsen m fl myndigheter och organisationer.

Hur kommer ni med?

Medlemsavgiften är bara 100 kronor/år.

Läs mer om kommunbygderådet»

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Ordförande
Hjördis Clarberg
Telefon: 530 14
Mobiltelefon: 0733-468474
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-11-11 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »