Kvinnor Vågar

Namn på projektet: Kvinnor vågar

Projektägare: Föreningen Startveven

Andra projektaktörer: Nutek, Länsstyrelsen och Region Blekinge

Projektledare: Britt-Marie Wallin, tel: 0456-129 37 

Projektets mål och syfte: Det övergripande syfte med programmet är att främja kvinnors företagande och därigenom bidra till ökad sysselsättning och ekonomi. I projektet ska kvinnors företagande främjas genom kompetensutveckling, samverkan samt ge aktivt stöd och råd till kvinnor med nya företagsidéer. Projektet vänder sig till kvinnor som vill utveckla befintliga företag samt till kvinnor som vill starta eget.

Projektstart: 2010-01-01

Projektslut: 2010-12-31

Totalfinansiering: 207 700 kr

Kommunal finansiering: 10 000 kr

Extern finansiering från: Nuteks program Främja kvinnors företagande

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »