Blekinge utan hinder

Namn på projektet: Blekinge utan hinder

Projektägare: Sölvesborgs kommun

Andra projektaktörer: Samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget Blekinge och Destination Blekinge

Projektets mål och syfte: Att i en förstudie ta fram vad som behövs för att utveckla ett ätverk kring en tillgänglig besöksnäring och tillgängliga offentliga byggnader i Blekinge. Samt att ta fram kompetensutvecklingsplaner för att ett fortsatt arbete med en ökad tillgänglighet ska kunna bedrivas.

Projektstart: 2009-01-15

Projektslut: 2009-08-31 projektet avbröts i förtid

Totalfinansiering: 449 224 kr

Kommunal finansiering: 0 kr

Extern finansiering från: Europeiska socialfonden

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-24 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »