Utbildningssatsning: Hur stödjer man bäst personer med demens?

Under det senaste året har en utbildningssatsning genomförts för olika delar av personalen inom omsorgsförvaltningen i Sölvesborgs kommun. Utbildningen har framförallt haft fokus på hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja personer med demens.

Ansvariga för utbildningssatsningen har varit Mats Wennstig, projektledare vid Blekinge kompetenscentrum och Christina Nilsson, Demenssjuksköterska i Sölvesborgs kommun.

Utbildningen har genomförts i tre steg. Steg 1 riktade sig till all personal inom äldre- och handikappomsorgen. Vid en inledande storföreläsning medverkade Ola Polmé, sjuksköterska och demenssamordnare i Gävle kommun. Han gav en beskrivning kring hjärnans olika funktioner samt konkreta exempel på hur man kan bemöta personer med demens i olika vardagssituationer.

Bild från föreläsning.
Ola Polmé föreläser.

Steg 2 riktade sig till personal inom äldreomsorgen. Det bestod av en uppföljande halvdag där personal från olika enheter fick möjlighet att träffa varandra och diskutera kring olika bemötandefrågor. Syftet med steg 2 var att ge personalen en fördjupad kunskap inom demensområdet, samt en möjlighet att reflektera kring det man hört vid den tidigare storföreläsningen.

Bild från föreläsning.
Publiken lyssnar uppmärksamt.

Steg 3 riktade sig till enhetschefer, sjuksköterskor och övrig personal som arbetar i nära anslutning till de olika enheterna inom äldreomsorgen. Detta steg hade ett liknande innehåll som steg 2, dock med mer inriktning på hur man kan stödja vårdpersonalen i vardagsarbetet.

Vid utvärderingen av de olika utbildningstillfällena har personalen beskrivit att de i hög grad har upplevt att utbildningsdagarna kommer att vara till nytta i det dagliga arbetet.

Utbildningssatsningen har skett i samverkan mellan Sölvesborgs kommun och Blekinge kompetenscentrum.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2009-12-07 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »