Frukostmöte för företagare 9 juni

Frukostmötet för företagare i Sölvesborgs kommun den 9 juni var välbesökt. Omkring 70 personer kom till Stadshuset för att lyssna på vad som är på gång inom näringslivet i kommunen.

Kommunalrådet Heléne Björklund välkomnade alla och därefter inledde kommundirektör Roger Zetterqvist med att prata om kommunens finansering och planer för åren 2009-2010. Främst berättade han om vilka visioner kommunen har till 2020 och att vi har som mål att vara 20 000 invånare i kommunen då.

Flera bostadsområden planeras
För att alla nya invånare ska få en bostad krävs det att nya bostadsområden finns. Kommunens samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring fortsatte att berätta att deras avdelning fått ett uppdrag att "dammsuga" hela kommunen för att se vilka områden som skulle kunna bebyggas i framtiden. Han berättare om vilka områden i Sölvesborgs tätort som är tilltänkta att bli framtida bostadsområden, dels var det Ljungaviken vid golfbanan, områden mitt i centrum med flerfamiljshus vid silosen och områden norr om Valjeviken och väster om Hjortakroken för att nämna några. Under Bo & bygga finns detaljerade beskrivningar om vilka områden som planeras.

Nya industriområden
Det blev en naturlig övergång till att berätta om vilka nya industriområden som planeras öster om Sölvesborg utmed E22:an. Ivar Skogseid, kommunens näringslivschef berättade om vi får många flera invånare, så behövs det också fler arbetstillfällen och gjorde en kort beskrivning om hur kommunen kan vara behjälplig.

Företagarna var engagerade och flera frågor kom upp under mötet som avslutades strax innan klockan nio. Många tog därefter tillfället i akt att prata med andra företagare. 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2009-06-11 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »